TROJUHOLNÍK MÚDROSTI

P
yta
gora
s ten
bol hr
dý nem
al to rád
každý tvr
dí lásky v 
lete že vraj
škodia hlása
l on a jeho ľu
dia zima je vra
j čas ten pravý k
edy máš byť v lás
ke dravý aké šťasti
e ľudstvo máva keď
takýchto ľahko bráva
čo by sa len s ľudstvom
stalo keby všetkých vážn
e bralo veľký rešpekt ľudi
a budia ktorí len tak nezabl
údia filozofov mnoho žilo p
re ktorých sa ľudstvo bilo ešte
mnoho takých žije pre ktorých s
a ľudstvo bije ALE: taký žiadny n
ezvíťazí čo chce dať ľudstvo do reť
azí a kto švindle vopred kuje toho ľu
dstvo zamorduje čisté pravdy kto však 
hlása za tým voľne pôjde masa LEBO:
uraziť ľud viac nemôžeš ako keď mu blu
dy kážeš na mýlky veľkých pamätajme a p
oblázniť sa im nedajme čo nás teší dobre vie
me ideológov prežijeme keď sa stratí duša - m
iera z človeka je iba zviera keď veľkosť svoju b
ožskú stratí každý sa hneď s každým hlúpo mláti
či zmení sa raz duša ľudská a spozná keď ho diabo
l hucká kedy už raz spoznať môže čo je správne a čo
sú lože jednu vec vám ešte poviem že dočkať sa už v s
kutku neviem kedy svetadiely začnú žiť múdro v mieri.