MALÝ NÁROD - VEĽKÝ NÁROD

Malý národ, veľký národ...
V oboch sú veď Tvoje dietky.
Veľkým si dal toľko sily,
a my sme jak tie kvietky.
(Každý chce len trhať!)