LÁSKA JE ŽIVOT

Staviam život proti smrti
a viem, že život zvíťazí.
Staviam svetlo proti tme
a viem, že svetlo zvíťazí.
Staviam slnko proti ľadu
a viem, že slnko zvíťazí.
Staviam voľnosť proti rabstvu
a viem, že voľnosť zvíťazí.
Staviam dobro proti zlu
a viem, že dobro zvíťazí.
Staviam lásku proti nenávisti
a viem, že láska zvíťazí.
Ľudia, nie je radosť žiť?!!