NEUSTÁLE VYMÝŠĽAJÚ

Neustále vymýšľajú
Ako Slovač oklamať.
Čert nech vezme takých ľudí!
Akáže ich mala mať?!