LUNA

Milióny presýtených i hladných očí zdvihli sa k nebu
sledujúc s úžasom vedeckej pravdy oheň.
Šľahajúce plamene spaľujú starého človeka
s ohromným hrmotom.
Neveriacich duše kvičia 
na hranici 
poznania.

Srdce chce revať nadšením:
Mozgové bunky ľudstva letia k nebesiam!
Ďalej! Ďalej!
Rýchlejšie! Rýchlejšie!
Objaviť! Objaviť!
Otvorte sa nebesia!
Človek ide.

Nesnaž sa zdŕžať človeka!
Lebo ťa zabije...
S mozgom boha,
so zubami tigra.
Sláva mu!

Prach si a na prach sa obrátiš.
Armstrongova stopa
v prachu sledovaná Aldrinom.
Oči presýtených i hladných 
pyšne sa usmievajú.
Preťažená Zem si vydýchla:
Chvála Bohu!
Bolo na čase.


Ty, Boh, najvyššia inteligencia a láska,
si Tvorcom celého vesmíru!
My, Tvoje deti, zdedili sme Ducha Tvojho.
Čím viac objavujeme Tvoju múdrosť,
tým si väčší.
Kdeže sa zastaví Tvoj človek 
keď si ho stvoril
na svoju podobu??!