ZNEJ SVETOM PIESEŇ SLOVENSKÁ

Tak by som chcel spievať!
Nech počúva ma svet, 
každý kto rozum a srdce má.
Tak by som chcel spievať!
V každej reči by som chcel:
pieseň sladkú o slobode.
Nech rozumie ma Boh, 
nech pochopí ma ľudstvo.

Spievaj so mnou ľud tatranský,
spozorni už svet!
Počúvaj náš spev slovenský,
ten ľúbezný kvet!

Rozospievajte sa Tatry!
Spievaj Dunaj, spievaj Váh,
jak sa na Slovákov dobrých patrí,
spievaj Kriváň, Vihorlat!

Rozozvučte hory sa!
Doliny, vy druhý hlas.
Rozozvuč sa celá chasa,
rodná hruda podpor nás!

Tráva, tá nech šepká,
potôčky, nech bublajú.
Iste spievať budú kvietka,
vtáci, tí sa pridajú.

Nech sa spieva tu i mimo,
či už živé a či mŕtve je!
Forte, forte, fortissimo,
nech to svetom zazneje!