LÁSKA - TEN KVIETOK KREHKÝ

Keď hľadáme šťastie v živote,
keď hľadáme kvietok ten svoj,
tisíckrát pýtame sa kvietkov:
Si ty, kvietok ľúbezný, si ty môj?

I povie môj kvietok premilený,
ktorý už súdený nám bol byť
(tíško zašepká, iba lupienkami zašelestí):
Áno, ja som tvoj. My máme spolu žiť.

Kto by vtedy šťastím neplakal,
svet nezobjímal krásny?!
Kto by nekľakol Bohu vďakou?!
Veď láska je báseň básní!

Keď už svoju lásku máš - ten kvietok krehký -
keď si už toľkú cestu prešiel,
miluj si ho a ochraňuj!
Veď si ten pravý poklad našiel.