ZDRAVICA BÁSNIKOVI

Šťastný, kto šesť krížov v boji prežil!
Právo sväté hájiť neustal,
Regimenty pravdy komandoval
 I zbrane slova v myšlienke krásnej
Na Slovensko drahé vysielal,
Celého človeka vždy obhajoval.

Šťastný, kto šesť krížov v boji prežil!
Ešte ostrú zbraň pravdy neskladá,
Sťaby bleskami ňou šľahá ľudstva nepriateľov.
Ťarchavé pravdy tisícročné
Dielom lásky, Mostom, po frontoch roznáša.
Ej, rytieri v Sitne zakliati, hore sa!
Staňte si do šíku po boku básnikovom
 I rúbte lži izmov falošných
A spolu bráňte slobody a pravdy Božie!
Ta, do ľudstva nepriateľov, kým pravda celá nezvíťazí!