MÁM RÁD TRIDSIATNIČKY

Tridsaťtri, Mária!
Roky zrelosti tvorivej
 I roky hľadania bludného.
Dvadsať a trinásť- 
Spočítaj za dňa kľudného
A výsledok len jeden je:
Ťa ľúbim a nikoho iného!

Ty konvalinka si moja,
Radosť srdca môjho
 I starosť príjemná.

Matka múdra, starostlivá,
A manželka muža "ťažkého".
Rád mám tridsiatničky, priznávam,
 Iskričky života dobrého.
A Ty si tá, čo oheň lásky zažíha.