TVÁROU K BUDÚCNOSTI
(Dr. Š. Polakovičovi)

Čo je prítomnosť?

Prítomnosť je pokorené Slovensko,
Je rozmliaždená sloboda pásmi tankov,
Je kupčenie s malými národmi,
Je nenávisť, ktorú volajú d'etente,
Je vojna, ktorú volajú mier,
Je otroctvo, ktoré volajú sloboda,
Je lož, ktorú volajú pravda,
Je hluchota k utláčaným sveta,
Je degenerácia, ktorú volajú pokrok.

Prítomnosť je nádej.

Čo je minulosť?

Minulosť sú veľké sny na reťazi,
Je iskra ducha ľudských možností,
Je Cyril a Metod a staroslovenčina,
Je druhými zničené a nami zbudované,
Je naše gény a naše podvedomie,
Je nezhoda našich predkov,
Je horká pilulka pravdy,
Je mozole našich otcov,
Je budovanie slávy cudzím.

Minulosť je učiteľka múdrych.

A čo je budúcnosť?

Budúcnosť je sloboda národa,
Je radosť a láska,
Je právo pre každého,
Je spravodlivosť a rovnosť,
Je múdrosť a tolerancia,
Je konečne vlastná tvár pred svetom,
Je slovenský duch v slovenskej histórii,
Je naša pečať na našej práci,
Je dnešný sen a dnešná práca,
Je dobro, ktoré dnes konáme,
Je naše deti v slobode,
Je prítomnosť múdrych.

Budúcnosť je ľudstvo v sláve Lásky.