MAJOR POLERECKÝ
(Jean de Polereka)

Hádam Tatry samé zasiali ťa
do lona francúzskeho v čase pravom,
aby za Oceánom mohol si sláviť
predkov svojich túžby.

V šľapajach Svätoplukových kráčal si.
Slobodu v srdci, oheň a meč v rukách,
volanie krvi otcov si vypočul.
"Pro Libertate" život svoj vsadil si
a vysoko vzniesol zástavu slobody
na kontinente veľkých ideálov.
Boh, nie pod Tatry,
za more poslal ťa dvíhať človeka. 

Keď kanóny nepriateľa rachotili najviac,
ty udatne "Na šable!" velil si.
Ako rytier sitnianský cválal si víťazne 
z Paríža cez Oceán, Newport, Kingsbridge,
aby v Yorktown, v roku 1781, 
odzbrojil si nepriateľa slobody.

Nie mamon, nie sľuby Napoleóna veľké zvábili ťa.
Ty slobodu a dôstojnosť človeka objal si radšej!
Ovenčil si rod náš slovenský, Ameriku, celú planétu.
Nežil si nadarmo!- kvety tvojich bojov kvitnú i dnes.
A chlebík dobrý rodí sa z práce tvojej.
S tebou ľahšia nám je budúcnosť.

Klaniame sa tvojmu duchu slobodnému
a s tebou deklarujeme nezávislosť ducha nášho!
Jefferson i dnes píše naše túžby.
Chlieb a hry nestačia mysliacim a robotným,
Boží človek otrokom nikomu nesmie byť!

Dnes do galérie velikánov staviame ťa -
vždy si tam patril bojovník -
vedľa Washingtona, Koščiušku, Lafayetta.
Činy tvoje inšpirujú generácie.
Buď oslávený duch slobodný,
nebojácny, krásny a večný!

(New York, 1977, pri slávnosti odhalenia 
pomníka majorovi Polereckému)