OTEC

Bol dobrý.
Bol čestný.
Bol priamy.
Bol pracovitý.
Bol človekom.
Miloval život.

Veril v práva naše.
Niesol kríž svoj trpezlivo.
Sľuby nezmiatli ho.
Nespojil sa z otrokárom.
Slobodu si uctil.
Miloval svoj národ.