SLOVENSKÁ ZÁHRADA

Z najtvrdšej žule Tatry sme my Slováci vzišli.
Nerozpustíme sa ľahko v mori ľudstva ako hŕstka soli.
Nevôľa života nás vyhnala z vlasti a tu sme sa našli.
Slovák sa vždy vzoprel útlaku, slobodu si radšej zvolí.

Tu, na Floride milej, nový domov svoj si budujeme.
Po bratsky a sestersky do života sa máme, nie do umierania!
Všetci svorne za povraz jeden ťahajme, to si tu sľubujeme,
s elánom dopredu, k rastu a rozkvetu, do stáleho rozmáhania.

Či si sa narodil pod Kriváňom a či to boli Hory skalisté,
z jedného koreňa pochádzame a jedného Boha vyznávame,
a že nečinnosť je vrahom pokroku, to všetci vieme, to je isté!
A preto Záhradu slovenskú, pekne, ako sad kvetinový, rozvijeme!

Slováci vedia ako myslieť, ako robiť, vedia ako múdro žiť.
A Slovenky, ženy drahé, si zaslúžia všetko to najlepšie!

Ale musíme spravodlivo, po zákone, každému čestne nadeliť.
Tak porastú v Záhrade domy nové, ľudia usmiati i kvety najkrajšie.

 

Cocoa Beach, FL