ANDREJKE A BRENDANOVI

Manželstvo je zväzok svätý.
Je spojenie duší v láske nebeskej
Bohom večným, ktorý je s ním spätý.
Je múdrosť pridaná k vašej láske anjelskej.

Niekoľko rád mi dovoľte:
Stále odpúšťanie treba a rešpekt vzájomný,
Žiarlivosť a nenávisť zo života vyhoďte
A obeta vzájomná vám život prinesie výborný.

NECH BOH VŠEMOHÚCI
OCHRAŇUJE VAŠE MANŽELSTVO!

Venuje s úctou,

                           strýčko Jaro