PIESEŇ LÁSKY
(Venujem všetkým, ktorých zloba ideológie odlúčila od seba)

Keby som mohol byť znova pri Tebe.
Keby som mohol byť znova pri Tebe!

Ó-ó-ó, láska moja! 

Ty si moja z neba,
milujem len Teba.
Ó-ó-ó, môj žiaľ!
Ty môj veľký žiaľ!

Príď už ku mne moja milovaná.
Príď už ku mne moja milovaná!

Ó-ó-ó, láska moja!

Ďaleko za morom.
Ak bude vernosť Tvoja,
budeš v srdci mojom.
Navždy v srdci mojom.