PLAČÚ TATRY, PLAČÚ

Plačú Tatry, plačú,
v tvári bolesť majú,
na Slovensku krásnom
diví vlci vyjú.

Plačú Tatry, plačú,
slzy v očiach majú,
na Slovensku milom
cudziu nôtu hrajú.

Hej, zahrá vám sloboda
raz tú našu pravú,
až vaše žilky sa 
znovu rozihrajú!

Spolu s vami, Tatry,
roztancuje sa svet,
nech už potom smútku
nikdy viac, nikdy niet!