OJ, SLOVENSKO MOJE MILÉ!

Konvalinky zase kvitnú,
zase prišla krásna jar.
Oj, Slovensko moje milé,
kedyže sa zbavíš chmár?!