ÚCTU VZDÁVAM SLOVENKÁM

Nech Boh miluje naše Slovenky,
ženy najkrajšie!
Nech Boh žehná naše manželky,
ženy najlepšie!

Či našiel si matku lepšiu
než Slovenka je?
A ženu darmo budeš hľadať milšiu,
kde je taká, kto mi povie?

Krása Sloveniek má hĺbku vlastnú,
tú cítiš vnikať do srdca
keď svetlo je i keď hviezdy zhasnú,
krása vždycky horúca.

Bez filozofovania zbytočného,
bez rečí ohromných, strhujúcich:
ony sú matky národa statočného,
roditeľky pokolení milujúcich.

Ony sú naša história krvavá.
Bez lona ich plodného nebol by tu národ.
Či doba mierová a či vojna ohnivá,
v génoch majú slovenský zárod.

Slovenky sú ako diamanty v hrude.
Primknime ich tuhšie k sebe,
uctime ich, tak nám lepšie bude!
Uctime si ich, tak ako ich aj nebe!