NARODENÝM A NENARODENÝM

Človek.
Zabíjam, zabíjaš, zabíja.
Zabíjame, zabíjate, zabíjajú.
Už nielen zbraňou,
už aj medicínou.
Tí čo život strážiť majú,
genocídu prevádzajú.

Človek.
Vrchol zbabelosti dosiahol,
na bezmocných sa vrhol.
Nemal dosť stalinov.
Nemal dosť hitlerov.
Oslavuje dnes aj vedou
vynaliezavých herodesov.

Človek.
Stvorený na obraz Boží,
svojho Tvorcu zavrhuje
a zákon postupnosti odhadzuje:
Veď Neviditeľno viditeľné diriguje!
Neviditeľný Majster je suverénom všade
a vesmírnym je v každom páde.

Človek.
Otrok prevôle.
Chce hračku novú,
nechce nový život.
Smrťou ho kŕmia
otrokári matérie.
Bez ducha, z ruky im žerie.

Človek.
Zavrhol lásku.
Vynašiel civilizáciu smrti.
Má novú otravu v hlave.
Má nové zbrane.
Má nové nástroje,
ktorými sa abortuje.


Človek.
Miesta dosť v Jeho vesmíre.
Počúvaj, tvrdohlavý!
Milujte a množte sa!
Rozkaz Otca nebol odvolaný.
Stále platí: Miluješ.
A ty? Vykynožuješ.

Človek.
Zabíjam, zabíjaš, zabíja.
Zabíjame, zabíjate, zabíjajú.
Už nielen zbraňou,
už aj medicínou.
Tí, čo život strážiť majú,
genocídu prevádzajú!