UŽ AJ PRAVDA JE MŔTVA?

Dávnejšie blázni vyvesili vyhlášku:
Mŕtvy je už Boh.
Nikdy nejestvoval. Pridali na dôražku.
A tešili sa a gratulovali si... och, och.

Tancovali s radosťou pri mesiačku plnom,
Písali traktáty mudrlantské a rečnili prejavy.
Tlačili učebnice, miatli hlavy o Ňom,
Hladom a zbraňami vtĺkali do hláv svoje objavy.

Mŕtvy je, mŕtvy je, mŕtvy je Boh!
A Jeho syn, váš Pán Pravdy, tulák je iba.
Otca a Syna - vláčia hnojom oboch.
Veriť v nich? To vedecká chyba je, chyba.

Dnes nové svorky zbesnených vlkov zavýjajú:
Pravda, Láska, Cnosť nám stoja v ceste.
Lucifera vládcovia rozkazujú:
Áno, tie doraziť musíme ešte!

Človek mamonu má za boha teraz.
Čím väčšie konto, tým viac cti a pravdy máš.
Pánmi sú priekupníci a ich zbraň-peniaz.
Boh-Pravda mŕtvi sú, otrok. A už si náš!