Jerry Jaroslav Krúpa

CESTA K ÚSPECHU
prvá elektronická knižná publikácia na Slovensku
spracovaná pre web


Túto knihu venujem môjmu novému,
slobodnému Slovensku

Milí priatelia!

     Okrídlený výrok starorímskeho filozofa Sallusta, že každý človek je architektom svojho šťastia, ma inšpiroval k tejto úvodnej úvahe.
     Technologicky, žijeme vo veľmi úspešných časoch. Vedecky sa ľudstvo nikdy nerozvíjalo rýchlejšie ako v tomto storočí. Explózia nových vedomostí plodí veľké materiálne dobro, avšak zároveň plodí i úpadok duchovnosti a morálky v ľudstve. Ako vždy v histórii, technologická superiorita so sebou prináša aroganciu a túhu u najvyspelejších ovládať a vykorisťovať menej vyspelých. V poslednom desaťročí demokratický systém a ľudské práva sa rozšírili, malé národy sa oslobodili a menšiny sa zrovnoprávnili.
A predsa v dušiach mnohých ľudí tento stav ľudskej spoločnosti plodí neistoty až zmätok.
Očakávaný rozvoj a zvýšenie životnej úrovne sa zatiaľ neuskutočnilo. Relatívne veľká časť ľudí je vynechaná z hry o materiálne bohatstvo. Niektorí, žiaľ, už rezignovali. Nestačia držať tempo, prestali sa snažiť. Nenachádzajú v sebe dosť energie držať krok. Je to vidieť najmä v spoločnostiach, ktoré prechádzajú zmenami nielen technologického, ale zároveň aj politického a spoločenského systému. Naše Slovensko je takou spoločnosťou. Svet sa stal dedinou a do našich príbytkov sa denne prenášajú problémy celého sveta. Globalizuje sa ekonomika, planéta sa postupne stáva jedným celkom. Pre mnohých tieto rýchle a mnohorozmerné zmeny sú naraz príliš veľa!

     Ľudia všeobecne pociťujú nedostatok lásky, porozumenia a sociálneho cítenia.
A čo sa stalo s pravdou? Čím viac druhov komunikačných médií máme, tým menej pravdy počujeme. Vodcovia sveta zabúdajú na základnú poučku každého skauta, že celok môže napredovať iba tak rýchlo, ako môže napredovať najslabšia jednotka celku. Ak tí vpredu nepočkajú, alebo nepodajú pomocnú ruku, v celku nastane napätie, roztržka, celok sa rozpadne a iba časť príde do cieľa.
Žiaľ, realita je taká, že ľudstvo sa nikdy nepoučilo. Tento svet nikdy nebol ideálny.

     To neznamená, že si ho nemôžeme urobiť lepší. A lepším si ho urobíme, keď začneme neprestajne zlepšovať, trénovať a vzdelávať sami seba. Všetci vieme, že ak má človek slobodu a je zdravý, nikdy nechce byť posledný, najslabší, najhorší.
Vezmime si jeden príklad z histórie. Mocná a bohatá Rímska ríša. Nespadla z neba mocná a bohatá. Museli sa k tomu postupne prepracovať. Rimania boli postavami najmenší ľudia v Európe!
Píše o tom Plínius. Rimania upadli do dočasného komplexu menejcennosti keď sa začali porovnávať s ostatnými národmi. Uvažovali: Gréci sú najmúdrejší. Ich múdrosť my neprekonáme. Germáni sú vysokí, najsilnejší chlapi. Tým sa telesne nevyrovnáme. Gálovia sú najúlisnejší. Tých my v podvodoch neprekonáme. Iberovia sú tiež mocní ako kone… A tak ďalej.
     Starí Rimania boli vo svojich počiatkoch v nezávidenia hodnej situácii. V skutočnej národnej depresii.
AŽ POKIAĽ NEZAČAL NIEKTO Z NICH MYSLIEŤ: Hej, počkajte, my môžeme byť najlepší vo vojenskom umení, v práve a disciplíne. Myšlienku si hlboko zasadili do srdca.
My musíme byť najlepší!
A začali tvrdo, vytrvalo a disciplinovane na sebe pracovať, zlepšovať sa.
Ostatné je história...
Toto platí rovnako pre jednotlivca ako i pre národ! V ktorejkoľvek dobe.
Keď sa pohania vedeli pozdvihnúť, my to dokážeme ďaleko lepšie!

     Skutočne, prečo jeden človek je spokojný, úspešný a šťastný a druhý preklína život až po hrob? A prečo väčšina ľudí prežíva svoj život v sivej priemernosti?
     Všetci ľudia majú k dispozícii ten istý čas: dvadsaťštyri hodín denne a tristošesťdesiatpäť dní do roka. V čom je rozdiel?
Rozdiel je v tom, akú myšlienku si vsadili do svojej hlavy a aké city do srdca. Aké myšlienky, túžby a vnútorné podnety ich vedú každú minútu, každú hodinu, každý deň, po celý ich život.
     Iba to, v čo človek verí, riadi jeho život. Ak veríš, že si nikto, že nemôžeš NIČ dokázať, dosiahneš v živote presne to: NIČ.
     Úspešní ľudia veria, že sú dôležité bytosti, že majú v živote dôležité poslanie. Podľa tých predstáv si určia svoje ciele v živote a ich vytrvalosť ich privedie k víťazstvu.
V tom je rozdiel. Málo ľudí sa narodí so striebornou lyžičkou v ústach...
     Skutočnosť je taká, že
     KAŽDÝ ČLOVEK CHCE BYŤ A MÔŽE BYŤ ÚSPEŠNÝ.

     Milí priatelia,
     považujte túto knižku za slovnú mapu, ktorá vám ukáže cestu a ak chcete, povedie vás k zdravému sebavedomiu a úspešnému životu.
     Čím sme dnes, nie je také dôležité. Niekde začať musíme. Čím budeme zajtra, je rozhodujúce. Keď sa raz rozhodnem, že budem úspešný, nijaká sila sveta ma nezadrží.
     Nezáleží na našom veku, záleží na našom duchu. Človeka robí veľkým to, čo je na ňom neviditeľné. Nikto nevidí naše myšlienky. Ľudia však vidia výsledky nášho myslenia.
V akej finančnej, alebo duchovnej situácii sme dnes, je väčšinou výsledok nášho predchádzajúceho myslenia.

     Musím zdôrazniť, že táto knižka nie je celkom pre každého. Je pre tých, ktorí sú na ceste hľadania lepšieho zajtrajška. Ak sa niekto rozhodol nezlepšovať si svoj život, ten ani túto knihu čítať nebude. Teda, táto knižka nie je pre tých, ktorí sa rozhodli stráviť život v nečinnosti, čakajúc s otvorenými ústami ako nevládne vtáča, že im usilovní do nich niečo vložia. Táto knižka nie je pre tých, ktorí chcú byť iba divákmi života, ktorí ako na štadióne chcú sa iba pozerať, ako sa iní usilujú, ako život beží pred ich očami. A nie je ani pre tých, ktorí uverili, že sú iba jedným zo živočíchov na našej planéte, že v živote nemajú nijaké vyššie poslanie.
     Táto knižka je pre tých, ktorí sa chcú sústavne zlepšovať, rásť, rozvíjať sa a mohutnieť duchovne i materiálne. Táto knižka je pre tých, ktorí odmietajú byť večnými trpaslíkmi. Je pre tých, ktorí sa chcú stať nezávislými ľuďmi takého ducha, ktorý ich povedie k bohatstvu plného, aktívneho, kvalitného a láskyplného života. (Väčšina ľudí nevie, že majú na to právo a zároveň i povinnosť!) Táto knižka je pre tých, ktorí chcú získať pozitívnu životnú filozofiu, pozitívnych priateľov a spolupracovníkov. A je aj pre tých, ktorí hľadajú pravdu o sebe, pravdu o veľkosti človeka a jeho ohromnom poslaní na našej krásnej planéte a vo vesmíre.
     Čo je najdôležitejšie pre ľudí, ktorí si chcú zlepšiť život? Najdôležitejšia je silná túžba po kvalitnom, slobodnom, bohatom a dôstojnom živote.
     Cesta k úspechu vás povedie do takého života.

- Autor

Cocoa Beach, Florida – Bratislava, február 2000

 OBSAH

 I. ČLOVEK
 •   Som najdokonalejší
       výtvor na Zemi
 •   Záhadné zvitky

 II. LÁSKA
 •   Každý deň vítam
       s láskou v srdci
 •   Láska je pre normálny
       vývin človeka
       rovnako potrebná
       ako potrava a slnko

 III. ŽIVOT
 •   Dnes začínam nový život
 •   Začali nový život …

 IV. VÍŤAZ
 •   Vytrvalosť ma
       privedie k víťazstvu
 •   Generál Dr. M. R. Štefánik

 V. DEŇ
 •   Tento deň je mojím
       najvzácnejším dňom
 •   Bol to najvzácnejší deň
       v mojom živote

 VI. CIT
 •   Budem majstrom
       svojich citov
 •   Tri stupne vyvrcholenia
       ľudských citov

 VII. ÚSMEV
 •   Úsmev pomáha
       tomuto svetu
 •   Chlap bez humoru

 VIII. ZDRAVIE
 •   Zdravie je základ
       šťastného života
 •   Daj si vyšetriť hlavu!

 IX. MOC
 •   Moja najväčšia moc je
       moje slobodné
       rozhodovanie
 •   O dôležitosti
       správneho rozhodovania

 X. SLOBODA
 •   Nikdy sa nevzdám práva
       na slobodný život
 •   Bol povolaný k slobode

 XI. ROZHODNOSŤ
 •   Teraz je čas konať
 •   Mysli, uvažuj, konaj!

 XII. VIERA
 •   Viera mi ukazuje cestu
 •   Ak by Kristus
       nebol medzi nami...

 ----------------------------

ĎAKUJEM

 •  mojej manželke Márii
     za kritiku
 •  PhDr. Matejovi Považajovi
     za jazykovú úpravu
 •    RNDr. Jozefovi Krúpovi
     za odbornú pomoc
 •  Jane Gregorovej
     za prepísanie
 •  Nadácii KORENE
     za peniaze pre prvé,
     knižné vydanie
 •  Mgr. Ivovi Balajovi
     za spracovanie pre web

----------------------------

E-BOOK DOWNLOAD

CESTA K ÚSPECHU (PDF)

----------------------------

E-mail: mail@jarokrupa.sk

---------------------------------


Ilustrácie
   © Tibor Kovalík a Peter Kovalík, Canada

Obálka
© Albín Sobota-Podhájsky, New York 1995

Webdesign
© Ivo Balaj, Bratislava 2003