XI. ROZHODNOSŤ

ZO STARÉHO ZÁKONA:

AK NIE JA, KTO?
AK NIE TERAZ, KEDY?

STRANA 32

STRANA 34


MYSLI, UVAŽUJ, KONAJ!

     VODCA

     Nikdy sa nestane veľkým vodcom ten, ktorého ciele sú egoisticky zamerané iba na svoju osobu. Vždy musí mať na mysli dobro obce, národa, spoločnosti. Musí stále vyzývať k zlepšovaniu, vzdelávaniu, iniciatíve, k jednote v prospech celku.

     Dobrý vodca je uvážlivý a rozhodný.

     Vodca vždy musí mať na mysli spoločný cieľ, ideál. Nesmie sa babrať v maličkostiach. Dohodnutý cieľ musí rozhodne presadzovať.

     Vodca musí mať silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Za každých okolností je vzorom sebaovládania, vyváženosti, dôstojnosti. Prináša demokratickú rovnosť a harmóniu medzi svoj národ.

     Každý dobrý vodca víta lojálnu opozíciu.

     Poradcovia, ktorí s vodcom vždy súhlasia, sú alebo hlúpi, alebo sa pretvarujú, alebo nepoznajú cieľ, alebo nemajú na srdci záujem spoločného dobra.

     Pravý vodca, či je v priemysle, v školstve, v obchode, v politike, či inde, nikdy sa neprestane vzdelávať. Pracuje efektívne a to isté vyžaduje od podriadených. Lož, nespravodlivosť, alkohol, drogy, pornografia sú jeho veľkými nepriateľmi.

     Vodca má silný charakter. Obklopuje sa podobne dobrými a charakternými spolupracovníkmi.

     Vodca vedie ľudí viac silnou motiváciou ako silnou palicou.

     Vodca musí byť hladný po víťazstvách, musí mať spaľujúcu túžbu dosiahnuť vytýčený cieľ a neotrasenú vieru v správnosť vytýčeného spoločného cieľa.

     Vodca musí mať na pamäti, že čím väčšie úspechy dosiahne, tým väčšiu žiarlivosť zažije.

     Vodca, ktorý má víziu, odvahu, je nepodplatiteľný, vie sa poučiť z vlastných chýb, vie byť pružný, pritom principiálny, vie sa s úspechmi a víťazstvami deliť, vie odmeňovať dobrú prácu a vernosť podriadených, vždy potláča lož a korupciu, vždy podporuje slobodu, bude vážený priateľmi i nepriateľmi.

     Dobrý vodca, aby zaručil pokračovanie ideálu, rozvíja lojalitu nie k svojej osobe, ale k ideálu, i keby jeho osoba bola akokoľvek magnetická. Dobré dielo a dobrý ideál prežíva dobrého vodcu.

     Vodca musí cieliť vysoko, inak sa dosiahnu výsledky, na ktoré ani priemerný občan nebude hrdý. Ale, pozor, umelé ciele prinášajú umelé výsledky.

     Za vodcovstvo sa často platí samotou.

     Ak by bolo ľahko byť vodcom, každý by bol vodca.

     Delegovanie úloh a autority je prejavom sebadôvery vodcu.

     Vodca vyžaduje veľa potu na cvičisku...

     Vodca sa púšťa do boja iba vtedy, keď má víťazstvo isté. Inak používa diplomaciu.

     Vodca je často zradený ľuďmi, ktorým najviac dôveruje.

     Pravý vodca národa nikdy nezadĺži národ u potenciálneho nepriateľa národa. Vieme, že zadĺženosť je čiastočná strata suverenity.

     Keď sú časy najťažšie, vodcovia musia byť najtvrdší.

     Ak vodca chce, aby ľudia mali iniciatívu, aby boli zapálení za cieľ, najprv on musí príkladne blčať ohňom.

     Sú vodcovia, ktorí národ dvíhajú, oslobodzujú, utvrdzujú v ňom hrdosť, ľudskú dôstojnosť, a sú “vodcovia”, ktorí národom pohŕdajú, zhadzujú ho, potláčajú práva a vedú ho do záhuby. Tým prvým história stavia pomníky, tým druhým pľuje na hrob.

     Ak vodca neverí v Boha, sám chce byť bohom.

     Živým vodcom sa pomníky nikdy nestavajú.


   
ĽUDIA

     Mať cieľ, je najdôležitejšie. Bez cieľa nevieme, či sme dosiahli nejaké úspechy.

     Na čelo národa by mali byť zvolení nie najzhovorčivejší, ale najvynikajúcejší ľudia.

     Keď diplomatov vychová národu cudzina, nebude bezpečná jeho slanina.

     Nikdy sa nespoliehajme na šťastie, vždy na dobrý plán a tvrdú prácu.

     Víťazná práca vyžaduje víťaznú stratégiu.

     Neúspech je ohromne dobrá škola; ale tak ako škola nemal by sa opakovať.

     Osobná a národná česť musí byť vyučovaná, propagovaná a obraňovaná.

     Členovia menšín, ktorí konajú užitočnú službu štátu, majú byť vyznamenaní a daní za príklad iným.

     Úcta k vlastným rodičom, k národu, k jeho kultúre a tradíciám je základným prejavom civilizovanosti príslušníkov národa.

     Vedúci národa majú byť medzinárodne skúsení, ale nie kúpení.

     Skutoční reprezentanti národa špinavú bielizeň nikdy neperú vonku.

     Múdri ľudia sú vždy pokorní, lebo vedia, ako málo vedia.

     Pyšní, nadutí, grobianski ľudia ma neurážajú, privádzajú ma do plaču nad stavom ich duše.

     Kombinácia moci, pýchy, pokrytectva a neznabožstva je smrteľná kombinácia.

     Intelektualizmus a elitárstvo je choroba duše hlúpych vzdelancov.

     Mnohí majú ťažkosti hľadať pravdu, ľahšie sa im hľadá cynizmus a moc.

     Spoločnosť bez lojálnej opozície pácha samovraždu a nemá nikoho, kto by jej to povedal.

š


STRANA 32

STRANA 34