XII. VIERA

BOŽE, NECH JE TVOJA NEKONEČNÁ
INTELIGENCIA A VÔĽA V MOJEJ PRÁCI!

STRANA 34

STRANA 36


WHEREVER YOU ARE ... I AM WITH YOU
TIBOR KOVALÍK


                                S
                                H
                                E
                                R
                                W
                                O
                                O
                                D
EVERYONE IN THE WORLD IS CHRIST AND THEY ARE ALL CRUCIFIED
                                A
                                N
                                D
                                E
                                R
                                S
                                O
                                N


STRANA 34

STRANA 36