I. ČLOVEK

         ČO SOM?
             KTO SOM?
                 PREČO SOM?
                     AKÉ JE MOJE POSLANIE?

STRANA 1

STRANA 3


ADAM - VERTICAL COMPOSITION
PETER KOVALÍK


STRANA 1

STRANA 3