II. LÁSKA

SVÄTÝ JÁN:

V LÁSKE NIET STRACHU, A DOKONALÁ LÁSKA VYHÁŇA STRACH,
LEBO STRACH MÁ V SEBE TREST, A KTO SA BOJÍ, NIE JE DOKONALÝ V LÁSKE.

STRANA 3

STRANA 5


KAŽDÝ DEŇ VÍTAM S LÁSKOU V SRDCI

     Láska. Niet tajomnejšej, tvorivejšej, krajšej, konštruktívnejšej a mocnejšej sily na svete, ktorá by človeka priviedla ku krajšiemu životu!
     Nenávisť spojená s intelektuálnou a fyzickou mocou môže zničiť nie len rodiny, priateľstvá a normálne ľudské vzťahy. História smutne dosvedčuje, že nekontrolovaná nenávisť môže zničiť malé i veľké národy, celé ríše, krásne mestá, neoceniteľné kultúrne pamiatky ľudstva, milióny životov, ba i celé civilizácie.
     Iba neviditeľná sila lásky trvalo buduje, dáva život, usporiadanú rodinu, mier, priateľstvo, právo, slobodu, všeobecný rozvoj duchovný a materiálny, krásu a spoluprácu medzi ľuďmi a národmi. Nie, niet krajšej, užitočnejšej a tvorivejšej sily vo vesmíre ako je láska. Neviditeľná sila lásky otvára, zohrieva, zmäkčuje, inšpiruje a pozdvihuje srdcia všetkých ľudí bez rozdielu rasy, národnosti, náboženstva, pohlavia i veku. Láska dáva nového ducha, novú nádej, úsmev na tvár a vyžaruje láskavú energiu z očí ľudí.
Láska posilňuje, dvíha videnie, dosahuje veľké, božské, inak nedosiahnuteľné ciele.
Pokiaľ v mojom srdci nebude panovať láska, celá moja práca, všetko moje snaženie v živote nebude mať zmysel.
     Každý deň vítam s láskou v srdci.

     Lásku urobím svojím najlepším spojencom a zároveň svojou najlepšou zbraňou ktorej sa nikto nikdy nezľakne a nikto sa jej neubráni. Lebo láska budí obdiv, úctu, dobrú vôľu a dôveru u priateľa i nepriateľa a má magickú silu vnikať do ľudských sŕdc.
     Láska dokáže pretvoriť z profesionálnych zabijákov civilizovaných ľudí. Láska dokáže pretvoriť upadajúcu, chátrajúcu obec na obec kvitnúcich záhrad a rodiacich polí, krásnych a čistých príbytkov a pomáhajúcich si, usilovných, láskavých, usmiatych ľudí.
Do takého miesta každý príde rád, či známy, či turista.
     Ak sme sami nemali ešte šťastie horieť láskou, iste každý z nás videl ľudí, ktorí horia láskou. Či už telesnou, alebo duchovnou.
     Takí ľudia priam žiaria šťastím! Takí ľudia rozdávajú šťastie, dobré pocity a úsmevy širokému okoliu. Ich dotyky sú elektrizujúce.
     VŠETCI ĽUDIA MILUJÚ ĽUDÍ, KTORÍ MILUJÚ.
     Mojím argumentom a mojej filozofii môžu odporovať, mojím krásnym rečiam a môjmu úsmevu môžu nedôverovať, môjmu oblečeniu sa môžu vysmiať, moja tvár sa im môže nepáčiť i moje dary môžu podozrievať, ale moja úprimná láska ako lúče slnka roztopí i najväčší ľadovec v srdciach ľudí.
     Každý deň vítam s láskou v srdci.

     Ako to najlepšie dokážem? Tak, že si svoje srdce naplním láskou a na všetko sa budem pozerať s láskou. Keď ráno otvorím oči, privítam nový deň s láskou. Každú prácu budem vykonávať s láskou. Keď večer zatvorím oči, poďakujem sa dňu s láskou. Musím mať rád veci bez ktorých môj život nemôže jestvovať. Mám rád spánok, lebo ma pripravuje na nový deň a mám rád bdenie, lebo mi dáva čas na prácu. Mám rád prácu môjho srdca, môjho mozgu, mojich pľúc, mojich tráviacich a všetkých orgánov tela. Mám rád svoje telo. Je chrám mojej duše, môjho intelektu. Bez neho by som nemohol vykonávať moje poslanie v živote. O moje telo sa preto musím dobre starať.
Mám rád slnko, lebo je životodárne. Mám rád dážď, lebo prináša úrodu. Mám rád sneh, lebo ma núti myslieť a plánovať dopredu. Mám rád svetlo, lebo mi umožňuje vidieť krásu ľudí a celej božej prírody. Mám rád tmu, lebo mi prináša údiv nad hviezdami. Mám rád radosť, lebo mi nadchýňa srdce a vítam smútok, lebo ma učí lepšie rozumieť iným ľuďom. Teším sa vyznamenaniam, lebo ich dávajú dobrí ľudia a vítam odmietnutia, lebo sú súčasťou ľudského života.
     Každý deň vítam s láskou v srdci.

     Mám rád svojich rodičov, svoju rodinu, svoju obec a svoj národ, lebo cez nich sa učím abecede lásky, cez nich sa učím rozumieť iných a mať rád celý svet.
MOJA LÁSKA MUSÍ BYŤ PRAKTICKÁ.
Bola by to nenávisť k svojej rodine, k svojmu národu, ak by som napríklad svoje deti nenakŕmil, nezaodel, nechal ich bez domova, bez vzdelania a svoj národ nechal v nedôstojnom postavení poddaného, vykorisťovaného a v neslobode!
Mám rád piesne mojej matky a iné nikdy haniť nebudem. Mám rád umenie, lebo skutočné umenie povznáša ľudského ducha, vytvára v nás pocit krásna.
Skutočné umenie sú intímne rozhovory človeka s Bohom.
Láska rozširuje pravdu.
     Mám rád pravdu, lebo pravda oslobodzuje, rieši problémy, udržiava dušu a myseľ čistú, vytvára dôveru medzi ľuďmi a národmi v každej oblasti životného podnikania.
Ak vždy hovorím pravdu, nemusím si pamätať lži.
     Každý deň vítam s láskou v srdci.

     VŠETCI ĽUDIA SÚ MOJI BOŽÍ SÚRODENCI. Mám rád svojich priateľov a oni sa stávajú mojimi bratmi. Mám rád svojich nepriateľov, a tak sa stávajú mojimi priateľmi. Vždy hľadám dôvody na pochválenie ľudí a vyhýbam sa zlorečeniu. Ak ma jazyk kedykoľvek zvádza k lacnému kritizovaniu, zahryznem si doň. Keď susedovi zdochne koza, nadelím mu z môjho mlieka. Ocenenia dobrým spievam hlasno, hany iba do svojho rukáva.
Či nespievajú vtáky, kvety, vietor, rieky, hory, stromy, oceány a celá príroda piesne vďaky a ocenenia svojmu Stvoriteľovi? Spievajú mu za svoje jestvovanie, za dary zeme.
     Ani na um im nepríde sťažovať sa a nariekať na svoj život.
A či ja nemôžem hovoriť podobnou rečou s Ním a s Jeho deťmi?
Môj život je najväčší dar aký človek môže dostať. Ak by som neďakoval každý deň Bohu za život na tejto najkrajšej planéte, aká by to bola odo mňa veľká nevďačnosť!
Všetkým vďačím za dary a pochvaly a za najväčší dar, za život, by som Stvoriteľovi každý deň neďakoval!?
     Každý deň vítam s láskou v srdci.

     A čo moje srdce?
     V mojom srdci sa musí rodiť iba láska. Ďakujem mu za jeho veľkú prácu a budem sa s ním zhovárať iba láskavo a vždy budem doň sadiť iba dobré, užitočné myšlienky. Každý deň budem z neho vyháňať zlé myšlienky, ako je napríklad závisť a nenávisť.
Budem ho plniť vierou, láskou, nádejou a správnymi návykmi. A tie budem roznášať medzi ľudí. Aj zlý človek má v sebe niečo dobré na čom môžeme začať budovať. Moja úprimná láska strhne opony a múry podozrievania, ktorými si ľudia ohradili srdce proti zlobe sveta. Namiesto zátarasov a prepadlísk trpezlivo vybudujem mosty porozumenia a dôvery, aby moja láska mohla po nich prejsť do ich sŕdc.
     Každý deň vítam s láskou v srdci.

     KAŽDÝ ČLOVEK POTREBUJE LÁSKU.
Láska je boží, univerzálny liek pre celé ľudstvo. Budem mať rád tvorivých, vynachádzavých a usilovných, pretože oni zaručujú skutočný pokrok a inšpirujú ma. Budem mať rád vodcov, pretože sú to takisto iba krehkí ľudia. Budem mať rád pokorných, lebo sú múdri. Budem mať rád bohatých, lebo sú osamelí a ľudia im závidia bohatstvo. Budem mať rád chudobných, lebo ich je tak mnoho. Budem mať rád mladých pre ich oheň v srdci a záruku budúcnosti. Budem mať rád starých pre ich vykonanú prácu, múdrosť, rozvážnosť a blízkosť k Bohu.
     Každý deň vítam s láskou v srdci.

     LÁSKA JE NAJKONŠTRUKTÍVNEJŠIA SILA VO VESMÍRE. Láska je vynachádzavá, tvorivá, obetavá, štedrá. Láska hory prenáša a rozprávkovú múdrosť svetu prináša.
     My, ktorí sme boli zamilovaní aspoň raz v živote, vieme, ako skutočná, prirodzená a opätovaná láska medzi mužom a ženou nás zodvihla do siedmeho neba. V tomto krásnom, neopísateľne príjemnom stave by sme chceli prežiť celý život. Mnohí v mene tejto lásky vykonajú veľké veci. Lenže táto ľúbostná extáza, taká krásna a každým vyhľadávaná, toľko ráz hudobníkmi a básnikmi ospievaná, je väčšinou telesného, hormonálneho pôvodu a v neskoršom veku prirodzene pohasne.
     Prečo netrvá tak dlho ako by sme si želali? Ak by stav zamilovanosti trval celý život, život by bol jedna veľká extáza a mohli by sme vykonať toľko veľkých, krásnych činov! Ale, koľkí ľudia boli sklamaní v takejto láske, až po agóniu, až po vraždu alebo samovraždu. Shakespearovi Romeo a Júlia sú v našej európskej kultúre klasický príklad. Tento druh lásky nie vždy prináša šťastie a pokoj. Prečo?
     Preto, lebo táto láska má zväčša telesný pôvod. Potrebná, krásna, Bohom daná, ale fyzická. Fyzická láska je ľudsky krehká, založená na hmotnej príťažlivosti, aby sa ľudstvo mohlo príjemným spôsobom rozmnožovať.
Jestvuje však láska založená na Božej, čisto duchovnej príťažlivosti, ktorá nevyprchá s ubúdaním sexuálnych hormónov v našom tele. Táto láska je láska Boha k nám, jeho deťom a nás k Bohu-Otcu. Je to láska najvyššej kategórie, ktorá nám zaručuje ohromnú silu zamilovanosti na duchovnej úrovni. Táto láska, ak ju praktizujeme v našom živote, nám dáva stálu extázu a stálu silu tvorivosti. Nikoho, ani ženu, ani muža neohrozuje. Dáva ľudstvu porozumenie a pokoj.
     Každý deň vítam s láskou v srdci.

     DUCHOVNÁ LÁSKA NÁS NIKDY NESKLAME.
     Boh nás vždy miluje. I vtedy, keď ho my nenávidíme. Jeho láska ma ochraňuje a povzbudzuje v každej životnej situácii, v samote i medzi ľuďmi. Duchovná láska ma zodvihuje v časoch poníženia, neslobody, depresie a ťažkostí. Znásobuje moju radosť v časoch úspechov a plesania.
TAKOUTO DUCHOVNOU LÁSKOU BUDEM MILOVAŤ SVET.
Z takejto lásky si urobím ochranný štít pre svoj život. Štít ukovaný z takejto lásky je najsilnejší pancier. Obrním sa pancierom duchovnej lásky a to mi pomôže prekonať všetok strach u seba a iných a dovolí mi bezpečne sa pohybovať medzi všetkými ľuďmi.
Duchovná láska necúvne pred nikým a pred ničím. Duch svätý dal Apoštolom takú lásku.
     Takto sa oslobodím od tyranie strachu a ľuďom môžem zvestovať túto dobrú zvesť o najväčšej sile vo vesmíre, o novom živote.
A tí, ktorí uveria, budú zapísaní do večnej knihy myšlienok a činov sveta, do knihy života.
Ich meno bude hlboko vryté v srdciach ľudí, lebo oni ďalším s veľkou radosťou ukážu túto cestu k bohatému a úspešnému životu.
     Duchovnou láskou vybudujem dôveru ľudí ku mne. A duchovnou láskou vybudujem sebadôveru a odvahu v mojom srdci, obe tak prepotrebné pre veľké činy.
     Každý deň vítam s láskou v srdci.

     Na každého koho stretnem budem sa pozerať iba jedným spôsobom.
V DUCHU KAŽDÉMU POVIEM: MÁM ŤA RÁD.
Hoci to poviem iba v duchu, moje slová a city budú vyžarovať z mojich očú, z celej mojej bytosti. Oči sú zrkadlom duše. Moja duša a moje telo budú žiariť, lebo budú horieť láskou. Láska prinesie úsmev na tvár a ľudia to budú vidieť, cítiť a počuť.
Moja láska ich bude ohrievať a ich srdcia sa otvoria ako kvety. Kto z nich môže odmietnuť moju dobrú zvesť, moju ponuku, môj obchod, moju myšlienku keď pocítia moju lásku?!
     Taký je zákon celého vesmíru, že láska priťahuje lásku, pravda priťahuje pravdu, úspech priťahuje úspech a nenávisť priťahuje nenávisť.
     Každý deň vítam s láskou v srdci.

     Ak by som nemal nič iné okrem lásky, ak by som bol chudobný ako kostolná myš, aj tak budem úspešný. Lebo čo z toho, ak by som bol čo i najmocnejší a najbohatší človek v celom vesmíre, ale šíril by som iba zlobu, nenávisť a ničil by som ľudstvo. Tak by som bol najneúspešnejší a najpreklínanejší človek vo vesmíre. Bolo by lepšie, ak by som sa vôbec nenarodil. Marx, Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao a im podobní boli motivovaní nenávisťou, pýchou, strachom a chorobnou ambíciou manipulovať ľuďmi. Výsledkom ich činnosti sú desiatky miliónov mŕtvych a utrápených. Milujúci slobodu a spravodlivosť budú ich činy proti Bohu večne preklínať. Sú svedkami nedostatku lásky na Zemi.
     MÚDRI MILUJÚ. Vedú tak úspešný život, lebo ich práca lásky je slobodná a výsledky slobodnej práce lásky pretrvajú veky. Ja chcem byť úspešný a užitočný ľudstvu a preto od tejto chvíle láska bude riadiť celú moju činnosť, všetko moje podnikanie, celý môj život.
     Každý deň vítam s láskou v srdci.

SVÄTÝ PAVOL O LÁSKE:

     Keby som hovoril všetkými ľudskými jazykmi, aj anjelskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
     A keby som mal dar proroctva a spoznal by som všetky tajomstvá a vedy, keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
     A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
     Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
     Všetko znáša, všetko verí, vo všetko dúfa, všetko vydrží.
     Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznáme len sčasti a sčasti prorokujeme.
     A keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

     Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidím iba nejasne, akoby v zrkadle, no potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska.
NO NAJVÄČŠIA Z NICH JE LÁSKA.

š


STRANA 3

STRANA 5