V. DEŇ

ABRAHAM LINCOLN:

NA BUDÚCNOSTI JE NAJLEPŠIE TO, ŽE PRICHÁDZA DEŇ PO DNI.

STRANA 12

STRANA 14


TENTO DEŇ JE MOJÍM NAJVZÁCNEJŠÍM DŇOM

     Každý deň je mojím najvzácnejším dňom. Lebo, kto povedal, že musím byť? Ja ani byť nemusím. Ani najlepšia poisťovňa mi nezaručí, že sa zajtra prebudím.
A kto mi zaručí, že sa dožijem večera? Preto každý deň budem maximálne prežívať, ako keby bol mojím jediným. Budem sa tešiť z každej hodiny, každej minúty, z každej sekundy života. Nestratím ani chvíľku nariekaním nad včerajšími bolesťami a neúspechmi.
     NEPOKAZÍM DNEŠNÝ DEŇ TÝM, ČO SA UŽ NIKDY NEVRÁTI. Môže voda pretečená pod mostom pretiecť znova? Môže zapadnuté slnko cúvnuť naspäť? Môže sa už narodené dieťa nenarodiť? Prečo stratiť nový deň zlými spomienkami?
Ani mladosť sa už starým ľuďom nevráti. Včerajšok je navždy pochovaný, ani plakať nepomôže. Už neodčiním, čo som zameškal. Tok času nikto nezvráti.
     Obíjmem každý deň, ako keby bol mojím posledným dňom.
     Tento deň je mojím najvzácnejším dňom.

     Ak som dnes unavený a vyčerpaný, kúpim si pobyt v peknom, čistom, príjemnom, dušu a telo povznášajúcom, regenerujúcom prostredí. Za týždeň-dva sú moje batérie znova plné energie. Som pripravený lepšie čeliť svetu. Či pracujem a či sa zotavujem a pripravujem na plnenie ďalších úloh, každý deň je mi rovnako vzácny. Nebudem ľutovať deň, ktorý som strávil upevňovaním zdravia alebo v mojej rodine! Je to užitočne strávený čas!
     Ani sa nebudem trestať za to, čo som mohol včera vykonať. A nebudem ustarostený nad tým, čo vykonám zajtra.
Výčitky a ustarostené myšlienky sú stratou času.
     SÚSTREĎUJEM SA NA TO, ČO PRÁVE KONÁM.
     Včerajšie ani zajtrajšie skutky nemôžem vykonať dnes.
Ale dnes vykonám čo najviac, lebo zajtra sa do dneška už nemôžem vrátiť.
Včerajšok už nevzkriesim a zajtrajšok sa ešte nenarodil.
Ako najlepšie zvýšim svoju užitočnosť, svoju výkonnosť?
     Tak, že každý deň budem žiť ako keby bol mojím posledným dňom v živote.
     Tento deň je mojím najvzácnejším dňom.

     Nie každý deň všetko ide, ako chceme. Ak ma stihne neúspech, aj tak nikdy nebudem líhať nahnevaný a s pocitom porážky. Nie je to stratený deň. Naučil som sa, ako to nerobiť. A možno dočasný neúspech, alebo neočakávaný problém, ma zachráni od veľkej tragédie.
     NEÚSPECH JE IBA DOČASNÉ ODDIALENIE ÚSPECHU.
     V taký deň, keď sa budem už ukladať na spánok, vložím sa do rúk môjho najláskavejšieho Učiteľa. Poďakujem sa mu za deň a poprosím ho nech sa splní moja túžba ak je to Jeho vôľa. Moje problémy tiež zasejem do Jeho rúk, ako roľník s dôverou seje zrno do čiernej zeme. Viem, že moje problémy, ako zrno, v pravý čas vyklíčia na dobrú úrodu. Moju dôveru a nádej nemôžem lepšie investovať.
Práve preto že nie ja, ale On je absolútnym pánom dňa.
     Tento deň je mojím najvzácnejším dňom.

     Každý človek má dni veľké i všedné, úspešné i neúspešné, radostné i žalostné. Všetky moje dni budú vzácne. Budem vychutnávať každú minútku dneška. DNEŠOK JE NAJZAUJÍMAVEJŠÍ A NAJDÔLEŽITEJŠÍ.
Dnes sa teším zo života a vzdávam zaň Bohu vďaku. Dnes sa teším zo slnka, lebo dnes ohrieva ľudí. Dnes sa teším z dažďa, lebo dnes zavlažuje zem. Dnes sa teším z práce, lebo dnes ma živí. Dnes sa teším zo stebla trávy, lebo zajtra môže vyschnúť. Dnes sa teším z krásy kvetov, lebo zajtra môžu zvädnúť. Dnes sa teším belosti snehu, lebo zajtra bude znečistený. Dnes sa teším z piesne lásky vtákov, lebo zajtra môžu odletieť. Dnes sa teším z novonarodených, lebo tí istí sa viac už nenarodia. Dnes sa teším láskavým slovám, lebo zajtra ich už nebudem počuť. Dnes sa teším ľuďom, lebo zajtra tu nemusia byť.
     Dnes oslavujem dnešok, lebo je nenapodobniteľný.
     Tento deň je mojím najvzácnejším dňom.

     Dnešné výzvy prijímam dnes, dnešné možnosti využívam dnes, dnešné šťastie prežívam dnes. Zajtra bude iný, nový deň. Nové myšlienky, nové výzvy, nové možnosti, nové šťastie.
     Dnešný deň je tá príležitosť, ktorá ma privedie bližšie k cieľu.
Dnešný deň je odmena za minulé usilovné dni.
     DNEŠNÝ DEŇ JE ĎALŠÍ KROK K LEPŠEJ BUDÚCNOSTI.
Prečo som sa dnes prebudil, keď mnohí lepší dnes odišli na večnosť?
Je to preto, lebo moje poslanie ešte len čaká na naplnenie.
        Dnes je deň, keď sa mám vypnúť k výkonu.
        Dnes je deň, keď mám objať svoju ženu, svoje deti, svojich priateľov.
        Dnes je deň, keď mám s úsmevom pozdravovať svet, spievať pieseň šťastia.
        Dnes je deň, keď mám dať životu, čo môžem.
        Dnes je deň, keď mám vypiť život do dna.
        Dnes je deň, keď mám vyniknúť.
        Dnes je deň, keď mám opraviť svoje zlé návyky.
Zajtra na mňa čakajú nové úlohy.
     Tento deň je mojím najvzácnejším dňom.

     Mám iba jeden život. Ak ho premrhám, čo mi ostane? Ak pokazím tento deň, kde ho znova nájdem? Preto mi je každý deň vzácny, lebo čas za chvost pritiahnuť nemôžem. Ak deň múdro nevyužijem, je pre mňa mŕtvy. Zabil som deň.
     Pozor, čas je môj vlastný, nikoho iného, kapitál!
     A preto:

Budem sa vyhýbať klebetníkom.
Budem sa vyhýbať zabíjačom času.
Budem sa vyhýbať negatívnym charakterom.
Budem sa vyhýbať profesionálnym nariekačom.
Budem sa vyhýbať všetkým, ktorí okrádajú svoje deti.
Budem sa vyhýbať všetkým, ktorí prácu považujú za trest.
Budem sa vyhýbať tým, ktorí nechcú byť Božími spolubudovateľmi.

     ĽUDIA, KTORÍ KRADNÚ BOHU ČAS, SÚ ZLODEJI. Tí kradnú potravu, slnko, mesiac, šatstvo, dážď, teplo, lásku, domy, práve tým, ktorých máme milovať Ja nie som zlodej. Čo môžem urobiť v tento deň, s tým nebudem znásilňovať iné dni.
     Preto každé zdržovanie dnes nahradím činnosťou. Pochybnosti pochovám silnou vierou. Strach nahradím láskou. Iba takí nech odkladajú činnosť, ktorí kradnú Bohu čas. Mám rád tento deň.
     Tento deň je mojím najvzácnejším dňom.

     Povinnosti dneška vykonám dnes. Zajtra môže byť neskoro. Dnes je deň na podnikanie. Zajtra ma môžu predbehnúť iní podnikatelia. Dnes obíjmem svojich drahých. Dnes pokryjem bozkami svoju ženu. Zajtra tu nemusia byť. Dnes pomôžem priateľovi. Zajtra moju pomoc už nebude potrebovať. Dnes sa teším z nového vína. Zajtra bude staré. Dnes sa teším zo sezóny. Zajtra je už nová sezóna. Dnes ovoniam kvety. Zajtra budú už odkvitnuté. Dnes sa obetujem. Zajtra moja obeta už nebude potrebná. Dnes vychutnám dnešok. Lebo dnešok je iba jeden.
     DNES MUSÍM MILOVAŤ, VERIŤ, UČIŤ SA, MYSLIEŤ A PRACOVAŤ.
     Tento deň urobím najlepším dňom vo svojom živote, lebo zajtra, zajtra nemusí vôbec prísť. A keď ráno uvidím znova svetlo, hneď sa poďakujem Stvoriteľovi, že mi doprial ďalší deň a nový stav mojej mysle.
     Každý deň je najvzácnejším dňom môjho života.

š


STRANA 12

STRANA 14