V. DEŇ

ABRAHAM LINCOLN:

NA BUDÚCNOSTI JE NAJLEPŠIE TO, ŽE PRICHÁDZA DEŇ PO DNI.

STRANA 13

STRANA 15


SPACE FOR ONE
TIBOR KOVALÍK


STRANA 13

STRANA 15