VI. CIT

SENECA:

NEVERTE, ŽE SA ČLOVEK MÔŽE STAŤ
ŠŤASTNÝM
NEŠŤASTÍM INÝCH.

STRANA 15

STRANA 17


BUDEM MAJSTROM SVOJICH CITOV

     City sú mi nesmierne vzácne a dôležité. City ma motivujú k činnosti. Poháňajú do práce, vedú k spravodlivosti, k pravde, k pomoci, k láske, k slobode, k odvahe, k úspechu... Ako by som odstránil nespravodlivosť bez citu spravodlivého hnevu? Ako by som sa mohol oženiť bez citu lásky k vyvolenej? Ak chcem byť milovaný, musím najprv sám milovať.
     Ak moje city sú pozitívne, moja činnosť je pozitívna. Ak moje city sú negatívne, moja činnosť môže byť zničujúca. Správna kontrola svojich citov je preto veľmi dôležitá. Láska, pochvala, pravda, krása, úspech, dobrý skutok vo mne spravidla vyvolávajú pozitívne city a moja činnosť založená na týchto citoch je pozitívna. Hnev, závisť, žiarlivosť, nenávisť, odmietnutie, klamstvo, podvod vo mne spravidla vyvolávajú negatívne city a môžu ma viesť k deštrukčnej činnosti. Niekedy i dobre mienená rada alebo poznámka, ak ma zachytí v zlej citovej nálade, môže vyvolať deštrukčné chovanie.
Pritom precitlivenosť nie je nikomu na úžitok. Ak by som precitlivene reagoval na každú poznámku ľudí, na všetko, na všetky negatívne zvuky, musel by som sa hnevať, keď pes na mňa brechá.
Nechajme lenivých, nech klebetia, my zatiaľ pracujme.
     Aby som mohol byť v živote úspešný, pozitívny a civilizovaný, musím vedieť kontrolovať svoje city a usmerňovať ich.
     VEĽKÍ, ÚSPEŠNÍ ĽUDIA SÚ MAJSTRAMI SVOJICH CITOV. Vedia svojím vyspelým duchom premeniť negatívne na pozitívne, alebo ho odraziť správnym smerom. Boh, láska, sebarešpekt a znalosť prírody buduje človeku silného ducha.
     Budem majstrom svojich citov.

     Celá príroda pracuje cyklicky. Slnko vychádza, slnko zapadá. Je spln mesiaca, je nov mesiaca. Sezóna prichádza, sezóna odchádza. Úrodu sadíme, úrodu zbierame. Ľudia sa rodia, ľudia umierajú. Kvety kvitnú, kvety odkvitajú. Je príliv, je odliv. Som v lepšej nálade, som v horšej nálade.
     Telesne som časť prírody tejto planéty. Podlieham všetkým vesmírnym vplyvom, ktorým podlieha príroda našej planéty. Svetlo sa šíri po sínusoide, vlnovito. Hore - dole, hore - dole. Plus - mínus, plus - mínus. Lepšie - horšie, lepšie - horšie.
     SOM BYTOSŤ SVETLA. Svetlo ovplyvňuje všetok život na Zemi. Bez svetla by Zem bola mŕtva. Vonkajšie svetlo je dôležité pre život človeka takisto ako vnútorné svetlo, svetlo našej duše. Oči prijímajú vonkajšie svetlo a vydávajú vnútorné svetlo.
     Život beží v násobkoch čísla sedem. Je to aj rytmus človeka. Každých sedem rokov sa napríklad v ľudskom organizme vymenia prakticky všetky bunky, okrem mozgových a nervových.
     Prečo má týždeň sedem dní? Prečo nie jedenásť? Prečo nie štyri? Človek dospieva, starne, v násobkoch sedem. Sedem rokov detstvo, sedem rokov junošstvo, sedem rokov sexuálny vývoj a ustálenie a tak ďalej. Biologicky i mentálne sa meníme každých sedem rokov. Ženy menštruujú každých 28 dní, to je štyri krát sedem. Prečo sa rytmus biologicky plodného života žien končí spravidla v štyridsiatich deviatich rokoch? Znova násobok sedem.
U mužov prebiehajú podobné zmeny možno menej dramaticky.
     Všetko sú to násobky čísla sedem.
     Stály rytmus jestvuje na našej planéte. Biblia opisuje, že Boh stvoril svet a človeka za šesť dní, časových úsekov, siedmy deň požehnal a odpočíval po dobre vykonanom diele. (Pozemský deň trvá dvadsaťštyri hodín. Koľko trvá deň u Boha celého vesmíru?). Rytmus sedmičky je stále s nami.
     Poznanie cyklov prírody, rytmu života, menenie nálad, skratka poznanie seba a ľudí, to sinusoidné hore - dole, mi pomôže lepšie porozumieť rôznym citovým stavom v mojom živote i živote všetkých ľudí.
     Budem majstrom svojich citov.

     Rešpektujem zákony, cykly a rytmus prírody. Čo však znova a znova zapaľuje oheň citov v ľudskom srdci, je duch. Rastliny a zvieratá závisia od sezóny, podnebia, počasia, aby mohli kvitnúť, rozmnožovať sa, žiť. Ja však povedľa materiálneho tela mám dušu a slobodnú vôľu, môžem konať slobodne. Preto si aj môžem vytvárať vlastné citové počasie, vlastnú vnútornú, duševnú klímu.
Môžem sa sebakontrolovať.
     CITY INÝCH KONTROLOVAŤ NEMÔŽEM, ALE SVOJE VŽDY.
     SEBAKONTROLA MA POSTAVÍ DO VÝHODNEJ POZÍCIE voči tým, ktorí sa sebakontrolu nenaučili praktizovať.
     Ak dovolím, aby na mňa zaľahla citová tma, pesimizmus a depresia, a tak predstúpim pred svet, nič nevykonám, nič nevybavím, nič nezarobím a nakŕmim iba neúspech. Takýto stav plodí beznádej. A ťažko sa ráno vstáva tým, ktorí sú bez nádeje. Ale keď si vo svojej duši vytvorím krásne, optimistické citové počasie, klímu lásky, krásy, slnečných lúčov, ak dušu naplním nádejou a radosťou a potom predstúpim pred svet, budem úspešný s každým a všade. Budem kondiciovať nielen moje svaly, ale aj city. Meditovanie aspoň dvadsať minút denne, v tichu a so zatvorenými ocami mi zvýši energiu i upevní v mojej duši klímu pokojnej lásky.
     S klímou lásky a radosti vo svojom srdci budem schopný ovplyvniť svoje okolie.
A to do takej miery, že i Eskimáka presvedčím, aby kúpil odo mňa kus ľadu.
     Budem majstrom svojich citov.

     Praktizovanie princípu sebakontroly, vytváranie pozitívnej klímy vo svojom srdci mi prinesie sladké ovocie harmónie v rodine, v obci, v priateľstve, v obchode, v politike i v kostole. Ľudia majú radi ľudí, z ktorých vyžaruje harmónia.
     Ako rytier obrním svoje city zlatým brnením sebakontroly.
     VYTVORÍM SI VLASTNÚ VNÚTORNÚ, CITOVÚ KLIMATIZÁCIU.

     Ako budem regulovať svoju vnútornú, citovú klimatizáciu?

V hneve počkám do zajtra.
V depresii budem si spievať.
V smútku budem myslieť na lepšie časy.
V strachu vykonám odvážny čin.
V neslobode nádejou budem si živiť ducha.
V neistote zvýšim svoj hlas.
V neúspechu budem myslieť na svoje úspechy.
V radosti sa budem tešiť ako dieťa.
V ťažkostiach si srdce naplním láskou ako sv. Pavol.
Budem majstrom svojich citov.

     Keď prídu časy úspechov, budem dbať na to, aby som nevyzeral ako nafúknutý balón. Také časy ľahko rozoznám, ak mám správnu mieru sebavedomia. Ťažko, ak mám sebavedomia nepotrebný nadbytok. Nadbytok sebavedomia ma zhodí v očiach serióznych ľudí, v očiach mojich drahých i v očiach mojej opozície. Skromnosť je znakom svedomitej múdrosti.

     VŽDY BUDEM POZORNE POČÚVAŤ SVOJE SVEDOMIE.
     Keď budem úspešný a nadbytočne sebavedomý, pripomeniem si svoje neúspechy.
     Keď budem úspešný a dosiahnem veľké materiálne bohatstvo, pripomeniem si tisíce hladných.
     Keď budem úspešný a stanem sa mocným, pripomeniem si pád mnohých impérií.
     Keď budem úspešný a stanem sa arogantným a nemorálnym, pripomeniem si pád Babylonu.
     Keď budem úspešný a stanem sa neporaziteľným, pripomeniem si osud Cézara.
     Keď budem úspešný a zaspím na vavrínoch, pripomeniem si slnko, ktoré nikdy nespí.
     Keď budem úspešný a budem skutočným kapitánom svojej lode života, budem velebiť Boha, pána môjho.
     Vždy budem majstrom svojich citov.

     A keď na mňa zaľahne zlý duch pocitu menejcennosti a bude mi zabraňovať v normálnej, ľudsky dôstojnej, slobodnej a radostnej činnosti, budem ho zo svojho podvedomia vyháňať všetkými zbraňami, ako vyháňa zdravý národ kolonizátora, okupanta, zotročovateľa, až kým nebudem zase sebavedome a radostne oslavovať slobodný život.
     KOMPLEX MENEJCENNOSTI JE STRAŠNÝ A ZÁKERNÝ NEPRIATEĽ ČLOVEKA. Keď ho raz niekto nasadí ako tajného agenta cudzej mocnosti do nášho srdca, veľmi ťažko ho odhalíme a ešte ťažšie sa ho zbavíme.

KOMPLEX MENEJCENNOSTI MUSÍM ODHALIŤ A ZNIČIŤ.
Tento agent sa schováva, pretvaruje, klame, niekedy sa hrá na silného a odvážneho.
     S týmto nepriateľským agentom v podvedomí nijaké väčšie úspechy nedosiahnem.
     Jedna vec je istá. Náš nebeský, milujúci Otec nám ho do srdca nenasadil. On vie, že s týmto nepriateľom v našej duši naše prirodzené veľké poslanie človeka, ktoré nám uložil, môžeme splniť ťažko. Preto nepriateľského agenta menejcennosti musím vyhnať všetkými prostriedkami. Ak treba, požiadam o pomoc lekára. V prvom rade budem v sebe utvrdzovať pozitívne vedomie dané mi Bohom.
     Som dobrý človek. Som dieťa najláskavejšieho a najmúdrejšieho Boha. Mám od Neho odvodenú ľudskú dôstojnosť. Keďže som Jeho dieťa,
BOH MA VŽDY MILUJE.
Moja cena je taká vysoká, že sa nemôže merať peniazmi a zlatom.
Som Jeho najdrahší poklad.
     V TEJTO PRAVDE JE OBROVSKÁ SILA A ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE ČLOVEKA.
Budem si niekoľko ráz denne predstavovať svoje úspechy z minulosti a radosť, ktorú som pri tom prežíval. Napíšem si ich na papier všetky, akokoľvek malé. Môže to byť úspech a radosť prvej jazdy na bicykli. Úspešná skúška v škole, úspešná láska, prvé úspešné plávanie, povýšenie v zamestnaní, na vojenčine, pekne ušité šaty, prvá jazda autom, perfektná práca, úspešné dokončenie školy. Čokoľvek, čo ma naplnilo hrdosťou a radosťou nad vlastným výkonom.
     Budem majstrom svojich citov.

     Môj zápal za pravdu, práva a spravodlivé veci veľmi posilní moje sebavedomie. Silná viera v Boha a jeho syna Ježiša Krista jedinečne upevňuje sebavedomie. Predstavujem si Ježišových učeníkov, ako sa báli, ako nemali dosť sebavedomia čo i len priznať sa k Ježišovi, keď Ho nepriatelia lásky a slobody išli ukrižovať. A to boli ľudia, ktorí Ho milovali. Judáš, ktorý zradil Ježiša, sa obesil.
Keď Ježiš vstal z mŕtvych a zoslal do sŕdc apoštolov silu Ducha Svätého, každý z nich sa prestal báť. Zrazu smelo a bez akýchkoľvek komplexov menejcennosti začali verejne hlásať Kristovo učenie po celom vtedajšom svete. Duch Svätý a Kristova Pravda im dali takú silu a sebavedomie, že všetci položili svoj život za Kristovu Pravdu. Nikto z nich zbabelo nezutekal pred nikým a pred nijakou situáciou. Mnoho ľudí dostalo a môže dostať dar Ducha Svätého.
     Niektoré negatívne pocity ako strach a neistotu máme v sebe z detstva zakotvené v podvedomí. Bezbranná detská duša je ľahko zraniteľná.
     Teraz mám príležitosť mentálne odhodiť všetky nepríjemné zážitky z detstva. Zatvorím si oči, predstavím si najnepríjemnejšie zážitky minulosti, sedem ráz sa zhlboka nadýchnem a po poslednom výdychu nahlas odhodím tú nepríjemnú záťaž do odpadovej jamy so slovami:

     ANI PLIENKY, ANI NIJAKÚ NEPRÍJEMNÚ ZÁŤAŽ Z DETSTVA UŽ NEPOTREBUJEM!
Otvorím oči a s úľavou sa usmejem na svet.
     Kedykoľvek ma začnú pokúšať zlé myšlienky pochybností, menejcennosti, ničotnosti a depresie, ihneď ich vyhodím zo srdca a odmietnem ich so slovami tak, ako to urobil Ježiš: ZLÝ DUCH, ODÍĎ ODO MŇA!
     Budem majstrom svojich citov.

     Je dôležité držať svoju myseľ a srdce v pozitívnom stave. Zo svojho slovníka hneď teraz vyhodím všetky slová, ktoré sú brzdou môjho napredovania ako: nemôžem, nedokážem, nedá sa, nejde to.
Sú to hnusné slová. Sú to veľkí nepriatelia mojej ľudskej dôstojnosti, môjho cieľa, môjho životného poslania. Sú to nepriatelia môjho sebavedomia, mojej inteligencie, mojej usilovnosti, mojich snáh, môjho človečenstva. Sú to nepriatelia môjho nebeského Otca. On dal ľudstvu Desať prikázaní, ktoré sú základom našej civilizácie, ale ani v jednom sa nehovorí, že ja, človek, nemôžem, nedokážem, nedá sa, nejde to... urobiť všetko to dobré, čo si viem predstaviť. Nadelil mi veľmi veľa z Jeho inteligencie. Urobil ma Jeho spolupracovníkom v Jeho vesmíre!

     Slová - nemôžem, nedokážem, nedá sa, nejde to – vyhodím z mojej pamäti.
     Lebo ja MÔŽEM byť úspešný. Ja DOKÁŽEM dosiahnuť najvyššie vzdelanie. Keď chcem, DÁ SA splniť moje predsavzatie.
A viem, že TO IDE, keď sa tak definitívne rozhodnem.
     Budem majstrom svojich citov.

š


STRANA 15

STRANA 17