VII. ÚSMEV

ETHEL BARRYMORE:

DOSPELÍ SME VTEDY,
KEĎ SA PRVÝ RAZ SCHUTI ZASMEJEME -
SAMI NA SEBE.

STRANA 18

STRANA 20


ÚSMEV POMÁHA TOMUTO SVETU

     Tí ľudia sú mi vždy najsmiešnejší, ktorí berú seba smrteľne vážne, stroho, bez humoru. Všetky moje dobré snahy v živote by znamenali ďaleko menej, ak by som sa nevedel zasmiať tomuto svetu a sebe.
SMIECH JE VEĽKÝ DAR NEBA.
Tak ako iba človek sa vie červenať, tak iba človek sa vie smiať. Smiech je výsadne ľudské privilégium. Humor, smiech je prejav vyššej inteligencie a dobrého zdravia. Skutočne tupí, alebo vážne chorí ľudia sa nesmejú.
     Nielenže iba človek sa vie smiať, ale človek je aj najsmiešnejší tvor na svete.
     SVET JE PLNÝ SMIEŠNYCH ĽUDÍ, JA SOM JEDEN Z NICH.
     Ak by som bol najbohatší človek na svete a srdce by mi neplesalo radosťou, nevedel by som sa zasmiať, načo by mi bolo bohatstvo?
Ak by som bol najvplyvnejší človek na svete a nevedel by som sa sám na sebe zasmiať, bol by to falošný vplyv.
Ak by som bol najsvätejší človek na svete a nevidel by som na tomto svete nijaký humor, aká by to bola svätosť?
     Úsmev pomáha tomuto svetu.

     Smiech je korenie ľudského života. Smiech zlepšuje zdravie. Uvoľňuje nervovú sústavu. Predlžuje život. Smiech otvára dvere do zakliatych komnát. Začína zázračné priateľstvá a veľké lásky. Smiech vychováva. Smiech zlepšuje.
Smiech je príťažlivý. Smiech je prejav dobrého srdca. Smiech je sexy. Smiech vytvára príjemné črty tváre. Smiech rieši mnohé problémy.
     BUDEM KULTIVOVAŤ SVOJ HUMOR.
     S humorom v srdci nikdy nespadnem do pasce sebadôležitosti, sebachvály, sebaoslavovania. Privilégium smiechu budem často využívať v styku s ľuďmi. Niektoré moje dnešné starosti a snaženia mi budú o desať rokov smiešne. Či sa dospelí ľudia nesmejú zo svojich mladistvých hlúpostí? Keď beriem svoj život, svoje ciele, svoju prácu vážne, to neznamená prestať sa smiať. Ak by na mňa padli bezhumorné časy, rýchlo sa pôjdem pozrieť do zrkadla.
Ak v ňom uvidím smrteľne vážnu tvár, tá ma hneď rozosmeje.
     Úsmev pomáha tomuto svetu.

     S dobrým humorom v srdci i najťažšie úlohy a situácie zvládnem ľahko. Ako sa však môžem usmievať, keď ma niekto na smrť urazí, ohovorí, vysmeje?
     Tak, že budem pripravený, nacvičený, a ako dobrý herec budem urážky, ohováračky, výsmechy očakávať. Čo ma môže uraziť? Ak hovoria pravdu, za to im poďakujem. Ak hovoria o mne nepravdu, odpoviem pravdou. Ak ma vysmejú a majú dobrú príčinu, budem sa smiať s nimi. Ak nemajú príčinu, ja sa budem zabávať na ich hlúposti. Pretože mám v sebe dobrý humor, nikdy sa na smrť neurazím. Ak mi niekto siahne na moju česť, pošlem mu Bibliu s kresťanským pozdravom: Pochválený buď Ježiš Kristus. A v situácii, v ktorej si nebudem vedieť rady, poviem si s istotou:
AJ TO SA POMINIE!
     Keď však niekto ma sústavne uráža a ničí moju existenciu, vtedy ma humor a smiech musí prejsť a vezmem takého na súd a vysúdim od neho i posledné spodné prádlo. Aby takto, nahému ako novonarodencovi, dal som novú príležitosť začať nový, už spravodlivý život, bez perverznej túžby urážať a ničiť iné božie stvorenia.
Po stáročia múdri úspešne používali tajomstvo humoru vo chvíľach životných skúšok. Tak i ja s láskou a humorom v srdci budem pripravený na svoje skúšky života. Humor a smiech mi dajú prevahu nad ľudskou hlúposťou, zlosťou, nízkosťou, primitívnosťou a zvráteným charakterom.
     Úsmev zlepšuje svet.

     Každú opozíciu budem brať s humorom ako dobrý športovec. Do zápasu so zápalom, po zápase si podáme ruky. Opozícia mi brúsi ostrovtip, spôsobuje môj intelektuálny rast a núti ma stále premýšľať a zlepšovať sa. I v najväčšom politickom napätí, v parlamentoch sveta, humor vyrieši mnohé situácie lepšie ako dlhé a múdre traktáty, alebo typický súboj jedine múdrych kohútov na politických smetiskách.
     Mnoho ráz najhorkejšia pilulka mi vylieči moje neduhy. Každý negativizmus budem preto prijímať v pokoji a s humorom. Inak sa dobrým študentom života nikdy nestanem. Môj úsmev a neútočný humor okrášľuje okolie, v ktorom sa pohybujem. Nahnevaná tvár každého straší.
     ÚSMEV JE UMELECKÝ SMER, KTORÝ SA VŽDY KAŽDÉMU PÁČI.
Človek nemusí vyzerať ako najlepší hollywoodsky herec; v prvom rade ľudské teplo, príjemná povaha a úsmev na tvári robia každého príťažlivým.
     Úsmev pomáha tomuto svetu.

     A tak, kým budem schopný úsmevu, nikdy nebudem chudobný a sám. Smiech je veľký dar človeku. Bol by to hriech premrhať taký krásny dar. Moje okolie, moje pracovisko, môj domov budú miesta, kde nielen ja, ale všetci ľudia budú cítiť radosť zo života. Nejde o smiatie sa za každú cenu, ide o dobrú náladu, radostnú atmosféru pri práci a pri styku s ľuďmi. Keď uvidím iného človeka šťastného, poteším sa s ním, a keď ho uvidím smutného, poteším ho.
Úsmev je chytľavé umenie.
     ÚSMEV CIVILIZUJE SVET.
Postav sa medzi rozvadených s nahnevanou tvárou, prileješ olej na oheň. Postav sa medzi rozvadených s úsmevom, naleješ vodu na oheň.
Zloduchovia, zločinci, diktátori a tyrani sa preto nikdy neusmievajú, lebo ich záujmom nie je zlepšiť svet.
     Výsledok dobrej práce je úspech, výsledok úspechu je radosť a výsledok radosti je smiech. Lenivosť produkuje nekvalitný život a náreky, ale usilovnosť produkuje dobrého ducha, úsmevy a spev.
Nový Testament nás učí, že
OVOCÍM DOBRÉHO DUCHA JE LÁSKA, RADOSŤ A POKOJ.
A kedy sa moje srdce najkrajšie usmieva? Iste vtedy keď je môj duch uspokojený kvalitným životom. Vtedy som plný radosti, lásky a smiechu. Takto, ako hovorí Shakespeare, nielenže som sám vtipný, ale som príčinou veselosti iných.
     Úsmev pomáha tomuto svetu.

š


STRANA 18

STRANA 20