VIII. ZDRAVIE

ZDRAVÉ TELO - ZDRAVÝ DUCH,
ZDRAVÝ DUCH - ZDRAVÉ TELO

STRANA 21

STRANA 23


ZDRAVIE JE ZÁKLAD ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA

     Vždy, keď si na pokojnom mieste na chvíľu zatvorím oči a vznesiem sa nad svoje telo a celú planétu ako astronaut a premýšľam a porovnávam, po každý raz vidím, že ľudské telo je to najlepšie dielo.
     Keďže mi bolo zverené do opatery ako chrám pre moju dušu, musím jeho chod študovať, aby som ho dobre poznal a tak mu dal všetko čo potrebuje a v miere v akej potrebuje. Aby mi tak slúžilo čo najlepšie, aby som mohol vykonávať svoje životné poslanie čo najlepšie.
     ABY MOJE TELO DOKONALE FUNGOVALO, musím telo a jeho okolie držať v dokonalej čistote.
     ABY MOJA DUŠA DOKONALE FUNGOVALA, musím dušu a jej okolie držať v dokonalej čistote.
     Aj telo, aj duša sa snažia podľa zákonov vesmíru dodržiavať dokonalú harmóniu, a to aj vzájomne medzi sebou i s pozemským a nebeským okolím.
Zdravie a radosť zo života je prirodzený stav človeka.
Absolútna väčšina ľudí sa narodí s dokonalým zdravím. Dieťa si vezme z matkinho tela všetky živiny, ktoré potrebuje na normálny telesný rast. Ak v dospelosti vážne ochorieme, je to obyčajne naša vlastná chyba. Nedali sme nášmu telu a duši to, čo potrebujú.
     Porušili sme rovnováhu, harmóniu duše alebo tela, alebo obidvoch.
     Zdravá morálka, zdravý duchovný život, čo je potrava pre dušu, sú rovnako potrebné pre zdravie ako slnko, vzduch, voda a jedlo. Nikto nemôže byť úplne zdravý bez zdravej morálky i keby jedol najlepšiu stravu.
     Zdravie je základ šťastného života.

     Ak definujeme potravu v najširšom význame slova ako všetko, čo človek potrebuje na život, potom sú to nasledujúce potraviny, ktoré musíme telu poskytovať, aby sme dobre fungovali:

1. SVETLO
2. VZDUCH
3. VODA - JEDLO
4. LÁSKA

SLNEČNÉ SVETLO
     Ľudia nehovorievajú o svetle ako o potrave. Ani o vitamínoch ľudia donedávna nerozmýšľali ako o potrave.
     Svetlo, pravda, nemožno ochutnať, požuvať alebo napiť sa ho. Ani naplniť si ním žalúdok nemôžeme. Možno preto sa nepovažuje za súčasť potravy, lebo ho nemusíme ani kupovať, ani dorábať. Vďaka Bohu, odkedy rozkázal BUĎ SVETLO(!), slnečné svetlo je zadarmo. (Zatiaľ.) Bez slnečného svetla niet života. Svetlo je teda potrava číslo jeden. Priamo, aj nepriamo. Svetlo (svetelná, či elektromagnetická energia) absorbujú (jedia) rastliny, a tak rastú, žijú. V rastlinách spôsobuje fotosyntézu. Prostredníctvom chlorofylu v listoch, oxid uhličitý, voda a minerály sa pretvárajú na jednoduché i zložité uhľohydráty (cukry a buničinu) a tak sa môžeme tešiť zo zelene, z krásnych kvetov a ovocia. Vďaka slnku, príroda nám dáva tiež liečivé rastliny, rastlinnú potravu a drevo. Aké prepotrebné božie dary!

     Vplyvom slnečného svetla sa v ľudskom tele vytvára vitamín D a ďalšie dôležité látky potrebné pre normálny život.
Múdre slovenské príslovie hovorí, kde nechodí slnko, tam chodí lekár.
Liek je špeciálny druh potravy, ktorá určitým spôsobom ozdravujúco pôsobí na organizmus. Dívajme sa na potravu ako na lieky.
     Všeobecná vedomosť nás informuje, že každý liek užívaný vo veľkom množstve prestane byť liekom a začína byť jedom. Príliš veľa jedla je pre náš organizmus jed.
     Slnko riadi životný cyklus ľudí, zvierat a rastlín.
     Asi pätnásť percent ľudí na Zemi, najmä na severnej pologuli, každú zimu trpí zimnou depresiou, ktorá je spôsobená nedostatkom slnečného svetla. Strach pred niekým, alebo niečím tiež vytvára v ľuďoch depresívne stavy. Niekedy tieto problémy dedíme. Veľa ľudí, keď sú v nepríjemnej depresii pijú alkohol, aby sa aspoň na chvíľu cítili lepšie. Alkohol, či drogy je veľmi drahé riešenie finančne, zdravotne i spoločensky. V zime sa má človek vystaviť slnečnému svetlu pri každej príležitosti a aktívne športovať. Ultrafialové lampy pomáhajú mnohým ľuďom v dobrom zdraví prežiť obdobie nedostatku slnečného svetla.
Ultrafialové lúče aj dezinfikujú. Pozor, škodia nášmu zraku.
     Ak bude ľudstvo múdre a nezničí ozónosféru Zeme, naše slniečko nás bude živiť potiaľ, pokiaľ ľudstvo zostane žiť v našej slnečnej sústave.
     Slnečné svetlo je teda najdôležitejšia živina, potrava, ktorá udržiava naše zdravie a vôbec život na našej planéte.
     Zdravie je základ šťastného života.

VZDUCH
     Väčšina ľudí opäť, tak ako slnko, nepovažuje vzduch za potravu.
Ale ešte nikto nedokázal udržať život bez vzduchu viac ako pár minút. Bez jedla človek môže prežiť asi mesiac. Vzduch, vďaka Bohu, je tiež zatiaľ zadarmo.
V niektorých znečistených veľkomestách sa už zaň platí rôznym spôsobom.
     Dnešná civilizácia je prepilulkovaná aj preto, lebo ľudia čoraz viac pracujú a žijú vnútri budov, izolovaní od slnka, čerstvého vzduchu a telesného pohybu.
     Pre človeka je najdôležitejší obsah kyslíka vo vzduchu. Vzduch obsahuje 21 objemových percent kyslíka a zemská kôra až 94 objemových percent.
Život, najmä inteligentný život, sa vyvinul vďaka zvyšovaniu obsahu kyslíka vo vzduchu. Mozog, aby dobre fungoval, potrebuje veľa kyslíka. Keďže rastliny uvoľňujú kyslík a spotrebúvajú oxid uhličitý, ochraňujme ich ako svoj vlastný mozog.
     RASTLINY SÚ NAJLÁSKAVEJŠÍ SPOJENCI ĽUDÍ NA ZEMI.
Keďže väčšina ľudí v priemyselných krajinách žije v mestách, kde je najmenej kyslíka, môžeme očakávať, že takéto otravovanie organizmov postupne spôsobí pomalú mentálnu retardáciu. Okrem už známych problémov, ktoré nám znečistený vzduch spôsobuje najmä s dýchacími cestami. Nehovoriac už o zvyšovaní teploty zemskej atmosféry a všetkými problémami, ktoré tento jav prináša terajšej civilizácii.
Z tohoto hľadiska by niekto mal začať hnutie SPÄŤ K PRÍRODE.
Častý pohyb na čerstvom vzduchu človeku zaručí normálny chod tela.
     Zdravie je základ šťastného života.

VODA - JEDLO
     Každý človek má unikátne zloženie a chod tela.
Ani dvaja ľudia nie sú telesne a duševne úplne totožní. A predsa, čo sa týka jedla, niet medzi ľuďmi veľkého rozdielu. Preto pre každého bez výnimky platia minimálne tri axiómy zdravia. Pre ľahké zapamätanie vyjadrím ich v rýmoch:

VEĽA SLADKOSTÍ ZNIČÍ ČLOVEKA DO KOSTI.
VEĽA MÄSA UROBÍ ZO ZDRAVÉHO ČLOVEKA PRASA.
VEĽA OVOCIA A ZELENINY OSLÁVI ČLOVEKU STÉ NARODENINY.

     To znamená, že na udržanie zdravia musíme jesť iba plnohodnotnú prirodzenú stravu. Miernosť vo všetkom je prirodzený princíp. Alkohol, fajčenie a drogy sú iba pre tých, ktorí nenávidia najcennejší dar: vlastný život. Ak piť, tak čistú vodu, minerálky a ovocné šťavy. Pritom skúsenosť ľudstva učí, že na podporu činnosti srdca si dajme denne deciliter vínka červeného na udržanie života dlhého.
Pravidelný aktívny odpočinok, cvičenie, športy, fyzická práca je samozrejmosťou.
Upevňuje zdravie a udržuje životný optimizmus.
     Cukry a mäso sú kyselinotvorné jedlá. Na ich strávenie a zneutralizovanie sú potrebné minerály a tým sa pH organizmu reguluje. Ak je telo ”kyslé”, je menej odolné proti rôznym chorobám. Počnúc vírusovými ochoreniami, zubnými kazmi, krehkejšími kosťami, nadmernou váhou, pomalým myslením, chorobami pokožky, pokračujúc chronickou únavou, plesňami, náchylnosťou na cukrovku, zníženou sexualitou, zápachom z úst, alergiami a zníženým životným optimizmom nekončiac.
     Zelenina a ovocie sú zásadotvorné jedlá. Nezáleží na tom, že niektoré ovocie chutí kyslo. Ide o pH popola po ich spálení. Organizmus jedlo takisto ”spáli”. Zelenina a ovocie obsahujú prepotrebné vitamíny a minerály. Sú to jedlá, ktoré nás držia pri dobrom zdraví. Dodávajú energiu, optimizmus, peknú pokožku, dobré nervy, dlhú výdrž pri práci, v športe, pri štúdiu, pomáhajú človeku skoncentrovať myseľ, zvyšujú odolnosť tela, držia nás elegantne štíhlymi, predlžujú dobrú náladu a život vôbec.
     ČLOVEK BY MAL JESŤ PÄŤ RÁZ TOĽKO ZELENINY A OVOCIA AKO MÄSA.
Mali by sme poznať zloženie každého jedla. Pozerajme sa na jedlo ako na lieky. Ak mám napríklad cukrovku alebo hyperglykémiu, nebudem predsa čerta pokúšať cukrovými výrobkami, alkoholom, kofeínom alebo buchtičkami. Ale budem jesť zeleninu, proteínovú stravu a zaručím telu stály prísun B-komplexu a dostatok chrómu a magnézia, čo mi zaručí rovnomerný prísun glukózy do mozgu, stabilné nervy a dostatok energie. A keď mám problém s dýchacími cestami, zaručím organizmu zvýšený prísun vitamínov A, E a C, najlepšie v prírodnej forme, ktoré ochraňujú dýchacie cesty a tráviace ústrojenstvo proti vírusom, alergénom a rôznym nepriateľským mikroorganizmom. Už antickí lekári človeku radili:
     ČLOVEČE, POZNAJ SÁM SEBA!
Pre ľudské zdravie je osožné znížiť používanie rafinovaného cukru na minimum. Nahradiť ho, ak už treba, medom. Prirodzený, nefiltrovaný med je nielen sladidlo, ale aj liek. Vláda antického Rímu zaregistrovala, že od ľudí, ktorí chovali včely a pestovali tmavé hrozno na červené víno, vyberala dane najdlhšie...
     Ľudské telo sa skladá prevažne z vody. Tento fakt nám ozrejmuje, ako je voda ohromne dôležitá. Je to tretia najdôležitejšia živina na udržanie života. Dobrá, najmä pramenitá, minerálna voda je dnes na svete stále vzácnejšia. Sú krajiny, kde voda je drahšia ako ropa. Je dobre vedieť, že strom do svojho ovocia prepustí iba čistú vodu. Ak sa môžeme vyhnúť pitiu chlórovanej vody a môžeme ju nahradiť pramenitou vodou, urobíme nášmu telu veľkú láskavosť. Ak sa môžeme občas okúpať v alkalickej vode, urobíme tiež nášmu telu veľkú láskavosť. Ochraňujme prírodu.
Každá rieka, každý potok, každé jazero a každá studnička je zdrojom života.

Telo je zdravé podľa toho, čo do neho vložíme,
a duša je zdravá podľa toho, na čo stále myslíme.
Zdravie ja základ šťastného života.

LÁSKA
     Láska je tiež druh potravy.
Láska, tak ako slnko, svetlo a vzduch sa jesť nedá, brucho si ňou nenaplníme, nemá ani vôňu, ani chuť, ani ju nevidíme. Láska je potrava našej duše a duša diriguje naše telo. Láska je prvý a najdôležitejší liek pre ľudí.
     Nedostatok lásky spôsobuje v ľuďoch škodlivé chemicko-psychologické procesy.
Podívajme sa ako reaguje dieťa, ktoré zažije príhodu sklamania, nelásky, alebo priamo agresívny prejav nenávisti. V tomto strese sa rozplače a uteká k mame, alebo k otcovi, aby ich prejav lásky zastavil a zvrátil nepríjemný chemicko-psychologický proces práve prebiehajúci v tele dieťaťa.
Prejavy rodičovskej lásky dieťa ukľudnia.
     Ak túto lásku a ochranu deti u rodičov (alebo ich náhrady) nenájdu a negatívne zážitky sa opakujú (i v udalostiach videných v televízii) vtedy produkty negatívneho chemicko-psychologického procesu v tele dieťaťa sa hromadia a postupne rokmi otrávia telo a dušu mladého človeka.
     A hľa! Vyrástol anti-sociálny človek, ktorého organizmus je plný chemicko-psychologických jedov, nenávidiaci seba, svoje okolie a svet.

     JESTVUJE VEĽA DRUHOV LÁSKY.
Rodičovská láska, príbuzenská láska, milenecká láska, láska k Bohu a Boha k nám, láska k pravde, k hudbe, láska k národu, ku kultúre, láska k prírode, láska ku knihám, k múdrosti, k zvieratám...
Pre normálny vývin života človeka najdôležitejšia je materinská, rodičovská láska. A potom, stále posilňované vedomie, že náš Boh-Otec-Láska, Stvoriteľ celého vesmíru, nás nepodmienečne a vždy miluje.
     Môžeme mať všetku potravu sveta, ale bez materinskej, rodičovskej lásky náš život nikdy nebude úplne šťastný.
Nikdy si nemýľme lásku so sexom. Láska je omnoho viac ako sex. Nech je sexuálna príťažlivosť akákoľvek silná, je to vždy iba jedna súčasť lásky a rešpektu medzi ženou a mužom. Baran je tiež schopný sexu. Ale manželstva a skutočnej lásky a rešpektu, sú schopní iba duchovne vyzretí ľudia.
Rodičovstvo našu lásku nesmierne znásobuje. Deti obohacujú a robia z rodičov plne hodnotných a zodpovedných občanov, schopných viesť spoločnosť, lebo chcú dobro pre budúcnosť svojho potomstva.

     SKUTOČNÁ LÁSKA NIKDY NEZOTROČUJE.
Sex môže človeka urobiť slobodným alebo otrokom. Záleží na tom, či človek rozkazuje svojim sexuálnym hormónom alebo či tieto malé molekuly rozkazujú človeku. Bez duchovnej lásky a manželstva, sex sa môže stať našim otrokárom.
     Nekontrolovaný sex a pornografia je ako droga, môže zničiť náš normálny život a k životnému úspechu sa nikdy nedopracujeme. Neovládaný silný sexuálny pud zničil nejedno kráľovstvo... A v dnešných časoch milióny sľubných mladých životov.

     ČLOVEK NIE JE ŠŤASTNÝ BEZ LÁSKY.
     Láska, prirodzene, nie je potrava v klasickom zmysle slova. A predsa láskou je človek živý. Boh je láska a Boh je život. My sa od Neho učíme skutočnej láske. Náš život má byť láska. Bez lásky niet riadneho života.
Vieme tiež, že stres ničí naše zdravie a láska ho opravuje.
     Ak skutočne milujeme, milujeme aj pravdu. Ak nehovoríme pravdu, kazíme si zdravie. Klamstvo spôsobuje v človeku stres, napätie nervov a hladkého svalstva. Srdce, žalúdok, pľúca, nervy, črevá a tak ďalej. Ak žijeme v klamstve, harmóniu v sebe nenájdeme. A v takom duševnom stave ťažko dospejeme k veľkému úspechu. Hovorenie pravdy nás udržiava uvoľnených, bez stresu, strachu, lebo nemusíme mať obavy, či si každú povedanú lož zapamätáme.
Láska, pravda a odpúšťanie sú výborní lekári. Ľudia, ktorí milujú a sú milovaní, sú telesne a duševne zdravší, žijú dlhšie.
     Zdravie je základ šťastného života.

     AK SME UŽ CHORÍ,
ak máme akékoľvek zdravotné problémy, neignorujme sa.
     Ľudí, ktorých máme radi, ak sú chorí, poľutujeme, povieme im dobré povzbudivé slová, podporíme ich ducha, obíjmeme ich, pohladkáme ich, a ak môžeme, láskavo im poradíme. Buďme teda aj k sebe láskaví, ak sme chorí. To nie je egocentrizmus. Aj my sme Božie dielo. A o Božie diela máme povinnosť sa starať. Ak máme bolesť, neodkladajme návštevu lekára. Každá choroba je stres. Ak je telo pod stresom, automaticky potrebuje napr. viac vitamínu C, vápnika, magnézia a zinku.
     Ak často sústredíme našu myseľ na nezdravý orgán alebo poranené miesto a mysľou budeme dodávať chorému miestu energiu, rýchlejšie sa uzdravíme.
Humor a smiech takisto urýchľujú liečenie.

     AK SME ZDRAVÍ,
každý deň, alebo aspoň občas prejdime mysľou po celom našom tele. Od palcov na nohách až po konce vlasov. Poďakujme sa každému orgánu a údu za dobrú prácu a službu, ktorú pre nás verne, poctivo a už roky vykonávajú.
Predsa vieme aj z biológie, že každá bunka má vlastné vedomie a poslanie v našom tele. Ctime si našu dušu a naše telo. Dostali sme ich ako veľký dar.

     JE NAŠE TELO IBA NAŠE?
Môžeme ho zneužívať, ako chceme? Naučili sme sa už, že našu planétu nemôžeme zneužívať ako chceme. Už vieme, že chemikálie nemôžeme chrliť do ovzdušia, do riek, do morí, do zeme. Že nemôžeme ľubovoľne kynožiť zvieratá a rastliny, že závisí jedno od druhého, že sme všetci spolu pospájaní.
Aj s naším telom je to tak. Všetci sme spolu pospájaní.
     Povedzme, že nezodpovedne nakazím svoje telo chytľavou chorobou a ”odovzdám” ju svojej manželke, alebo počnem dieťa, a tak nakazím nevinných ľudí. Ešte stále je to iba moje telo, s ktorým si môžem robiť, čo chcem?
     Alebo moje telo patrí aj mojej manželke, mojim deťom a ďalším ľuďom? Povedzme, že je to nevyliečiteľná vírusová choroba a všetci potrebujeme dlhé liečenie, ktoré stojí veľa peňazí. Ja však všetky tie peniaze nemám. Nakoniec aj tak všetci umrieme. Moji spoluobčania musia finančné trovy za mňa zaplatiť v podobe daní alebo zvýšeného poistného...
Spôsobil som smrť milovaným a okradol som spoluobčanov. Moje telo je takisto majetkom budúcich generácií! Ešte stále si mám arogantne myslieť, že moje telo je iba moje a ja si môžem s ním robiť čo chcem?
VŠETKO NA ZEMI A VO VESMÍRE JE VZÁJOMNE POSPÁJANÉ.
Keď sa Boh opýtal Kaina, ktorý zabil svojho brata Ábela: Kain, kde je tvoj brat? Kain arogantne odpovedal Bohu: A či som ja zodpovedný za môjho brata?
     Všetci sme zodpovední jeden za druhého a za všetko, čo sa v tomto štáte a na celej Zemi deje. Lebo všetci sme navzájom pospájaní, žijeme v jednej dedine, na jednej vesmírnej lodi...
     ĽUDSTVO JE JEDNA BOŽSKÁ RODINA.
     Rozvadená a zabíjajúca jeden druhého, ale jedna rodina.
Ľudia našej peknej planéty postupne nadobúdajú okrem národného vedomia aj planetárne, globálne vedomie.
     Psychológovia a imunológovia dávnejšie zistili, že pozitívny mentálny stav zlepšuje odolnostný systém človeka. Dnes už jestvuje vedecká disciplína - psychoimunológia. Vedci objavili starú pravdu, súvislosť medzi citovým životom človeka a jeho zdravím. Inak povedané, už aj vedci hovoria inými slovami to, čo nám Ježiš Kristus povedal už pred dvetisíc rokmi:
     MILUJME SA NAVZÁJOM!
     Čo môže byť pozitívnejšie? A čo môže byť zdravšie!?
     Aká iná rada, aká iná veda, aká iná axióma života môže byť svetu užitočnejšia ako tá, ktorú ľudstvu dal NAJVÄČŠÍ LIEČITEĽ ĽUDSTVA, aký kedy kráčal po tejto planéte, Ježiš, ktorý sa stal Kristom ľudstva !?
     Zdravie je základ šťastného života.

     REZOLÚCIA PROTI SAMOTE.
Keď príde na mňa samota, smútok či depresia, vtedy si budem často pripomínať,

že dobrá kniha je skutočne najlepší priateľ,
že práca je vynikajúci spoločník,
že ja so svojimi pozitívnymi myšlienkami, humorom a dobrotou, naplnený láskou, som vynikajúci človek medzi ľuďmi,
že telesné a duchovné cvičenie mi znova prinesie radosť zo života,
že usilovní ľudia sa nikdy nenudia a nikdy nie sú sami,
že mnohí menej šťastní, menej úspešní a smutní ľudia čakajú na moju pomoc, povzbudenie a lásku,
že som dávno nenapísal list svojim rodičom, súrodencom, priateľom, redaktorovi novín, svojmu poslancovi, alebo Bohu, v ktorom by som sa im poďakoval a ocenil ich,
že si musím vyhotoviť plán činnosti, práce na každý deň, ktorý ma vyvedie zo samoty znova do radosti života,
že prechádzky do prírody a po meste, návšteva galérií, divadiel, koncertov mi umožnia spočítať, koľko iných dobrých ľudí je samých, a že títo ľudia možno hľadajú moju spoločnosť,
že samota, sebaľútosť a depresia sú iba dočasné a trvajú potiaľ, kým si nenájdem priateľa, priateľku alebo dobrého kňaza či lekára,
že človek vlastne nikdy nie je sám. Láskavý Otec celého vesmíru, Jeho syn Ježiš Kristus a Jeho a naša matka Mária sú vždy, ale vždy(!) a všade pri mne a pripravení pomôcť mi, posmeliť ma, poláskať ma, objať ma, dodať mi sily a odvahy, ak sa im ja prihovorím.

     A pre každý prípad a istotu si na lístok, ktorý budem mať vždy v peňaženke, napíšem túto pravdu:
     TAK ŤA MILUJEM, ŽE SOM ZA TEBA OBETOVAL SVOJ VLASTNÝ ŽIVOT.

Podpísaný: Ježiš Kristus

š


STRANA 21

STRANA 23