IX. MOC

ARISTOTELES:

BYŤ ŠŤASTNÝM ZNAMENÁ
BYŤ SEBESTAČNÝM

STRANA 24

STRANA 26


MOJA NAJVÄČŠIA MOC JE MOJE SLOBODNÉ ROZHODOVANIE

     Hej, moja najväčšia moc je schopnosť robiť podľa svojho slobodného výberu vlastné slobodné rozhodnutia. Moje prvé vlastné rozhodnutie malo byť, a ak nebolo, nech je teraz, toto: budem viesť slobodný, šťastný, užitočný, úspešný život.
     Sú ľudia, mocní i slabí, ktorí chcú, aby som nežil svoj život podľa vlastných predstáv.
     Sú ľudia, mocní i slabí, ktorí chcú, aby som žil v závislosti od nich, v biede, v otroctve, v duchovnej mizérii, v špine, v opilstve, v závislosti od ich alkoholu, drog, pornografie, v morálnom bahne a v zadĺžení.
     Sú ľudia, mocní i slabí, ktorí chcú, aby som žil hoci aj v stajni a ťahal ich káru, aby mohli na mne zarábať.
     A verte, alebo neverte, sú ľudia, ktorí sa dajú osprostieť a zhodiť inými na úroveň zvera, do myšlienkového a morálneho bahna, a tak sa nechajú vykorisťovať zloduchmi.
     BIEDA A OTROCTVO SA ČASTO ZAČÍNA MORÁLNOU, DUCHOVNOU BIEDOU.
     Mňa do nijakého morálneho bahna a duchovnej biedy nikto nedostane.
Môj život musí bežať podľa mojich najlepších ideálov.
     Moja najväčšia moc je moje slobodné rozhodovanie.

     Sú ľudia, ktorí sa rozhodli postaviť sa nad úroveň Boha. Pre nich vláda nad inými je ich najväčší úspech, je ich naplnenie života. Ostatní ľudia sú pre nich iba prostriedok, ako sa dostať k moci. Takéto rozhodnutie za čas poteší ich dravčie chúťky, ale zákonite ich privedie do záhuby.
Je to rozhodnutie proti Bohu.
     Ale sú aj takí ľudia, ktorí sa vlastným rozhodnutím zhodia na úroveň vola ťahajú dobrovoľne cudziu káru.
NAJHORŠÍ STAV ĽUDSKÉHO VEDOMIA JE, KEĎ SI ĽUDIA ZAČNÚ NAMÝŠĽAŤ, ŽE NEMAJÚ NIJAKÚ MOC, že nemajú nijaký vplyv, že ich činy a ich hlas neznamenajú nič. Aká lenivosť mysle! Aká hlúposť!
     Ach! Aký recept na otroctvo!
     Také rozhodnutie je druhý extrém proti Bohu. Je to proti zákonom prirodzenej dôstojnosti človeka. Veď sebanenávisť, trvalé odmietanie vlastnej ceny a dôstojnosti je zneuctenie diela nášho vesmírneho Boha-Otca. Bol by som bez skutočnej viery a lásky, ak by som seba takto zhodil. Bez pocitu vlastnej ceny a nádeje prestal by som dúfať a začal by som iba zúfať. Rozhodol by som sa nie pre život, ale pre pomalé umieranie.
Bože, Otče najdrahší, radšej ma nechaj trpieť ako biblického Jóba, ale nedopusti, aby som o sebe myslel, že som nič, aby som sa takto rúhal proti Tvojej vôli! Viem, že keď sa rozhodnem zostať Tvojím dieťaťom, odmietnem obidva extrémy a zostanem normálnym slobodným človekom.
     Moja najväčšia moc je moje slobodné rozhodovanie.

     V momente, keď začnem robiť svoje vlastné slobodné rozhodnutia, svet sa stane zaujímavým, stúpnem na cene vo vlastnom vedomí a vo vedomí dobrých ľudí.
     Niekedy sa mi zdalo, že problémy v živote sú neprekonateľné. Pozeral som sa na svet ako divák v depresii a uvažoval, či stojí za to obťažovať sa so životom. Mnoho ráz som videl iba negatívnu stránku života, zdalo sa mi, že je všetko horšie a horšie. Niekedy som až zabudol, že žijem v krásnej krajine a na najkrajšej planéte.
Teraz už viem, že svet sa začne zlepšovať v tom momente, keď sa rozhodnem zlepšovať sám seba. Nemôžem čakať na iných, až oni začnú zlepšovať môj vlastný život. Aj tak by som sa dočkal iba ďalších sľubov.
     Môj život bol daný mne a ja zaň zodpovedám. Nikto iný. Ja začnem zlepšovať sám seba a svoje okolie, v ktorom teraz žijem. Môj momentálny svet je pre mňa zo všetkých najdôležitejší.
Mám moc hneď teraz rozhodovať sám o sebe. Nie o iných. Nie o svetovej politike. O tej budem rozhodovať, keď sa stanem svetovým politikom. Kde začnem? Začnem vo vlastnom srdci, vo vlastnom hniezde.
NAJPRV ZLEPŠÍM SEBA, SVOJU RODINU, SVOJU OBEC.
To je najreálnejšie, najhmatateľnejšie, najdôležitejšie.
TO JE NAJROZHODUJÚCEJŠIE.
     To je moje prvé tréningové pole, kde môžem niečo užitočné vykonať.
Najprv musím rozhodovať sám o sebe.

     Vlastne, keď to hlbšie uvážim, nielen moje dobro, ale aj dobro mojej rodiny, mojej obce, môjho národa sa začína u mňa. U každého jednotlivca.
Svet sa začal u jedného, u Adama.
     Keď úspešne zvládnem seba, potom pôjdem ďalej a ďalej a ďalej.
     Nemusím byť na čele armády alebo vlády, aby som sa stal príkladom hodným nasledovania. Nebudem sa obhliadať stále dokola čo povie na moje rozhodnutia ten, tá, on, ona ono. Sám začnem konať.
Úspešní ľudia sú prirodzení vodcovia. Ľudia ich nasledujú, keď vidia, že konajú múdre rozhodnutia, že majú samostatnú hlavu na krku.
TAKÉ JE UMENIE TICHÉHO VODCOVSTVA.
     Moja iniciatíva, môj príklad sa obtrie, prenesie na iných a tí sa stanú príkladom pre ďalších a ďalších. A tak moje rozhodnutie, moja iniciatíva zlepšiť seba a svoj svet zažne nové ohníky v srdciach tisícky ľudí. Všetko okolo mňa sa musí zlepšiť!
     Moje rozhodnutie začne nové hnutie slobodného rozhodovania:
JA – RODINA – OBEC.
     Moja najväčšia moc je moje slobodné rozhodovanie.

     Ak nie som spokojný som so sebou a so svojím okolím a nebudem nič iné konať, iba nadávať na zlý svet, veľa sa nezmení. A vlastne nadávam sám na seba!
     Dobrý alebo zlý svet, slobodný alebo porobený svet, bohatý alebo chudobný, morálny alebo skazený svet sa začína u mňa. Ten zlý svet sa možno začína v mojej ľahostajnosti, cynizme, ale najpravdepodobnejšie v mojej nerozhodnosti.
     ZLÝ SVET SA MOŽNO ZAČÍNA V MOJOM STRACHU KONAŤ.
Koľko ráz som nekonal, keď som konať mal, lebo som sa bál, čo povedia iní!
Koľko ráz som nekonal, lebo som počúval zlé rozhodnutia iných!
Koľko ráz som nekonal, lebo som sa bál byť prvý!
Koľko ráz som nekonal, lebo som mal strach z vlastného strachu!
Bŕŕŕŕ !!
     Bude najlepšie, keď hneď teraz, v tomto momente sa oslobodím, kopnem do vlastného strachu. Takto ťa pošliapem špinavec strach, najlepšie opätkom ťa rozdrvím ako jedovatého hada!
Nikdy viac nebudem sa ti nepoddám!
Nikdy viac nebudem mať strach robiť vlastné rozhodnutia!
Nikdy viac nebude strach otravovať moju dušu, moju myseľ, moju krv!
Nikdy viac nebudem mať strach robiť vlastné rozhodnutia!
Nikdy viac nebude strach zvierať moje srdce!
     Moja odvaha konať vlastné rozhodnutia pomôže premeniť zlý svet na svet lepší, láskavejší, prijateľnejší pre mňa a pre každého.

     Niekedy, keď sa dlho sťažujeme na zlý život, na zlý svet, keď za svoje neúspechy obviňujeme iných, vtedy je dobre pozrieť sa do zrkadla. Možno tam uvidíme nášho najväčšieho nepriateľa. Možno to zrkadlo nám ukáže jednu z prekážok k lepšiemu životu. Pozrime sa tomu v zrkadle dobre do očí. Sme spokojní s tým, čo vidíme? Vidíme v tých očiach pravdu, úprimnosť, láskavosť, odvahu a silnú túhu zlepšiť sa? Opýtajme sa toho v zrkadle: Naozaj chceš zlepšiť svoje postavenie?
Si dosť usilovný, odvážny a morálny? Si dosť vzdelaný, milujúci a pozitívny?
Ak ten v zrkadle odpovie nie, pochváľme ho za úprimnosť.
A HNEĎ MU ROZKÁŽME: JE NA ČASE ZMENIŤ SA !
Rozkážme mu, aby konečne začal konať podľa svojich najsilnejších túžob a najvyšších ideálov. Ak hneď neurobí rozhodnutie, rozkazujme mu každý deň tak ako čatár drezúruje vojakov na vojenčine. Pozerajme sa mu pritom rovno do očí. Rozkazujme mu tak dlho, až sa z toho unaví a konečne sa rozhodne prestať sťažovať na zlý svet a dá sa na radostnú, pozitívnu cestu osobného prerodu.
     Teraz už viem ďalšie tajomstvo úspechu a toto tajomstvo je navždy moje.
     Moja najväčšia moc je moje slobodné rozhodovanie.

     Nikoho nemôžem nútiť súhlasiť s mojimi rozhodnutiami.
A nikto nemôže mňa nútiť súhlasiť s jeho rozhodnutiami. Každý dospelý človek má slobodnú vôľu povedať áno alebo nie.
JE TO VÔĽA NÁŠHO BOHA, ABY ČLOVEK MAL SVOJU SLOBODNÚ VÔĽU.
     Láskavý Otec nám dal z jeho moci. Ak sa k nemu hlásime ako jeho deti, vtedy máme na to plné právo. Niekedy uvažujem, či som ja, človek, tejto veľkej moci hodný. Dôsledky tejto veľkej moci sú nekonečné. Myslím, že konať vlastné slobodné rozhodnutia je nielen právo človeka, je to aj jeho povinnosť.
     Nikto nemá právo niekoho nútiť, aby akceptoval jeho rozhodnutia. Slobodní ľudia sa slobodne vedia dohodnúť, súhlasiť a spolupracovať, ak to vyhovuje ich záujmu. Ako napríklad v slobodných demokratických voľbách.
Demokracia a ľudské práva znamenajú rešpektovanie slobodnej vôle človeka.
     Človek má moc a právo slobodne sa rozhodnúť konať dobro alebo zlo.
ČLOVEK MÁ OHROMNÚ MOC ROZHODNÚŤ SA PRE SVETLO, ALEBO TMU, pre život, alebo smrť, pre dobrý, alebo zlý život.
Je to nedozierna zodpovednosť. Primnoho ráz sa človek rozhodol pre smrť. Niekedy chybné rozhodnutie zvráti celú civilizáciu a nasmeruje ju k smrti.
     Aj preto nikto nemôže robiť rozhodnutia za mňa a nemôže mňa reprezentovať nikde, ak som ho slobodne o to nepožiadal. Ak som ho nepoveril, ak som mu slobodne neodovzdal svoj hlas, svoju suverenitu dočasne moje záujmy reprezentovať.
Mojím hlasom poverujem napríklad svojho poslanca reprezentovať moje záujmy v parlamente či inde. Ale vždy si držím právo mu odobrať svoj hlas a patričným ústavným mechanizmom odvolať ho, mu môj hlas odobrať ak nereprezentuje záujmy moje.
Všetci voliči v pravých demokraciách majú ústavou zaručené právo odvolať svojho reprezentanta ak ten nerešpektuje vo vláde vôľu voličov, vôľu národa.
     Moja najväčšia moc je moje slobodné rozhodovanie.

     Každý, kto je schopný konať vlastné slobodné rozhodnutia, je nezávislý človek a vedie tých, ktorí nie sú schopní samostatného rozhodovania.
Bez môjho súhlasu nikto zo mňa nemôže urobiť otroka. Iba ja som autorom, rodičom každej svojej myšlienky, každého svojho rozhodnutia.
Moja osobná história je výsledkom mojich rozhodnutí v minulosti. Ak sa slobodne rozhodnem nijaké rozhodnutie neurobiť, i to je moja slobodná vôľa. Znamená to, že nechávam iných za mňa myslieť, konať a písať moju históriu. Odovzdal som iným svoju moc, svoje práva, vložil som dobrovoľne do ich ruky svoju ručičku.
Človek je architektom vlastného šťastia.
     Iba slobodný človek, slobodný národ, konajúci svoje rozhodnutia slobodne, je plne zodpovedný za svoje činy. Sú situácie, keď človek alebo celý národ nie je zodpovedný za svoje rozhodnutia. Je to vtedy, keď človek alebo národ stratí svoju slobodu suverénne konať vlastné rozhodnutia.
     Mnoho ráz v histórii neslobodní ľudia, okupované národy vykonali rôzne rozhodnutia pod tlakom, neslobodne i pod trestom smrti, z donútenia, ktoré by v slobode nikdy neurobili. Za také rozhodnutia ľudia nie sú zodpovední.
Všetky rozhodnutia, ktoré sú ľudia prinútení urobiť pod hrozbou, sú neplatné.
Ak niekto človeku priloží zbraň na sluchy a rozkáže mu niekoho odsúdiť, zabiť, a zabije, taký človek nie je vrahom. Vrahom je ten, kto urobil rozhodnutie, ten so zbraňou, čo ho prinútil zabiť.
     Aby som mohol konať najvyššie dobro, musím byť schopný úplne slobodne sa rozhodovať.
     Moja najväčšia moc a zodpovednosť je moje slobodné rozhodovanie.

     PENIAZE SÚ OHROMNÁ MOC
     Peniaze nie sú všetko, ale majú ohromnú moc. Bohatí ľudia, bohaté národy, postupom času vybudovali si i svetskú moc. Dôležité je uvedomiť si, že nie vždy boli bohatí bohatými. A bohatí nebudú navždy bohatí.

š


STRANA 24

STRANA 26