IX. MOC

ARISTOTELES:

BYŤ ŠŤASTNÝM ZNAMENÁ
BYŤ SEBESTAČNÝM

STRANA 25

STRANA 27


OH, BELLA CANADA
TIBOR KOVALÍK


Size is not grandeur, and territory does not make a nation.

Thomas Huxley


STRANA 25

STRANA 27