Za pomoc ďakujem

  • mojej manželke Márii za kritiku,

  • PhDr. Matejovi Považajovi za jazykovú úpravu,

  • RNDr. Jozefovi Krúpovi za odbornú pomoc,

  • Jane Gregorovej za prepísanie,

  • Nadácii KORENE za peniaze pre prvé, knižné vydanie,

  • Mgr. Ivovi Balajovi za spracovanie knihy pre web.

Vážení čitatelia, ak máte otázky alebo pripomienky, napíšte mi e-mail

mail@jarokrupa.sk

Jerry Jaroslav Krúpa