Jerry Jaroslav Krúpa

DOKUMENTY Z BOJA
ZA SLOBODNÚ SLOVENSKÚ REPUBLIKU

OBSAH

SVETOVÝ KONGRES SLOVÁKOV

bullet

Rezolúcia Predsedníctva SKS k politickému vývoju v SR,
4. november 1990

bullet

Rezolúcia Predsedníctva SKS o vzťahoch medzi zahraničnými Slovákmi a SR, 4. november 1990

bullet

Rezolúcia Predsedníctva SKS k postaveniu Matice slovenskej,
4. november 1990

bullet

Výzva národu, 8.9.1991

bullet

Čechom pomáhame k slobode, 29. október 1991

bullet

Prejav na Oslave slovenskej štátnosti, 15.3.1992

bullet

Deklarácia Newyorkských Slovákov, 15.3.1992

bullet

Aby národ bol plne produktívny, musí byť samostatný (plagát), 18.4.1992

bullet

Predseda MS dr. Markuš, 25.4.1992

bullet

Milý Jozef (Krúpa), 27.4.1992

bullet Prezident USA George Bush - listy poslané vedúcim hlavám štátov sveta, 21.5.1992
 
bullet Dr.Jozef Krúpa, 10.5.1992
 
bullet

Zbohom impérium! (Prejav do rádia Slovakia v New Yorku, 24.6.1992

bullet

Výzva Svetového kongresu Slovákov (pred historickými voľbami), Bratislava 3.6.1992

bullet

Predsedovi HZDS, 9.6.1992

bullet

Predsedovi SNS, 9.6.1992

bullet

Predsedníctvu SNR, 18.7.1992

bullet

Predseda MS dr. Markuš, 31.8.1992

bullet

Ústredný tajomník SNS, 16.11.1992

bullet

Návrh predsedníctvu SKS, október 1989

bullet

Drahý Jozef Suchý, tajomník SKS, 21.1.1992

bullet

Dr. Viliam Sojka, podpredseda SNS, 29.12.1991

bullet

Dr. Viliam Sojka, podpredseda SNS, 16.3.1992

bullet

Vážený pán Krúpa, 24.3.1992

bullet

Vážený pán Jerry J.Krúpa, 30.7.1975

bullet

List od Voice of America, 4.4.1977

bullet

Rezolúcia za ľudské práva v ČSSR prezidentovi USA Carterovi, 3.8.1977

bullet

Svätý otec pápež Ján Pavol II., 27.3.1991

bullet

Arcibiskup Ján Sokol, 27.4.1993

bullet

Odpoveď od Ministere des Affaires Etrangeres, 26.6.1992

bullet

Od predsedu NR SR, 2.2.1993

bullet

Iba marxisti, fašisti, neokolonialisti sú proti slobodnej dem. SR, 14.10.1990

bullet

Report of the Polit. Committee to the Executive Board of SKS, 5.3.1991

bullet

Správa predsedu Polit. komisie pre Gen. zhrom. SKS v Blave, 16.5.1993

SLOVENSKO-AMERICKÉ KULTÚRNE STREDISKO
New York

bullet

Národný umelec Vladimír Mináč, predseda Matice Slovenskej, 5.2.1985

bullet

List Dr. Gustávovi Husákovi, 12.12.1988
Žiadosti amerických Slovákov

bullet

Národný umelec Vladimír Mináč, predseda Matice Slovenskej, 18.12.1988

bullet

Pani Hana Ponická, 7.4.1990

bullet

Matica Slovenská 1863-1983

bullet

Slavnostné udelenie ceny gen. Štefánika dr. J.G. Cincíkovi. 29.10.1972

bullet

Slávnosť odhalenia pomníka maj. Jánovi L. Polereckému. 18.9.1977

bullet

Matica Slovenská. Prejav na oslave 125.výročia založenia, 30.10.1988

bullet

Správa J.J.Krúpu o činnosti Publ.komisie, apríl 1987 - apríl 1989

bullet

Oslavy 110.výročia založenia Matice slovenskej. 3.- 4.novembra 1973

bullet

Slávnosť odhalenia pomníka maj. Polereckému. 18. septembra 1977

bullet

S-AKS, An Exhibit Of Slovak Art. New York, January 29, 1977

bullet

Cena Múza Tatier básnikovi Rudolfovi Dilongovi. 28.3.1971

bullet

Cena Múza Tatier klavírnej virtuózke Marienke Michnovej. 17.11.1974

bullet

Pozvánka na kultúrne matiné slobodnej slovenskej poézie. 31.3.1968

bullet

Cena gen. Štefánika plukovníkovi Jánovi Slezákovi. 19.10.1975

bullet

Slobodná tribúna Slovensko-amerického kult.strediska. Nov.1972, číslo 1

bullet

Slobodná tribúna S-AKS. Jún 1974

bullet

Slobodná tribúna. Marec 1980

bullet

Msgr. Andrej Hlinka v slovensko-americkej tlači. Blava Sympózium 20.9.1991

bullet

Slovak Press Digest of S-AKS, August 1977

OSTATNÉ DOKUMENTY
Články, prejavy, úvahy, diskusie, listy

bullet

Memorandum Českej nacionálne-socialistickej strany,
7.6.1946

bullet

Integrácia SR do EU - Desať schodov k národnej dôstojnosti,
júl 1989

bullet

Politický program SKS sa naplnil. Slovakia plus, šieste zasadnutie Stálej konferencie slovenskej inteligencie.
Príspevok v Zborníku, november 1997

bullet

List JUDr. Ferkovi

bullet

Slavic Memorandum 1988

bullet

Federálnej vláde ČSSR na Národnej vláde SSR, Veľký piatok 1989

bullet

American Friends of Independent Slovakia: Starosta mesta Rožňava, 9.11.1994

bullet

Výzva všetkým zástancom ľudských práv, 7.11.1994

bullet

JUDr. Alexander Števík, tajomník MS, 1.9.1999

bullet

List prezidentovi ČSSR Dr. Husákovi, 22.2.1988

bullet

Manifest slobodných Slovákov, 5.2.1980

bullet

Milý Jaro, od Roman Vrba, tajomník PK, 15.3.1992

bullet

List arcibiskupovi Sokolovi, 18.10.1991

bullet

Ak by Česi ako anglickí gentlemani boli... 4.4.1991

bullet

"Príchod" koho chcú oslavovať "Maďari"? 31.3.1996

----------------------------
E-mail:
mail@jarokrupa.sk
---------------------------------

Webdesign
© Ivo Balaj, Bratislava 2010