Jerry Jaroslav Krúpa

RASTISLAVOV OTČENÁŠ


OBSAH

 I. OTČE NÁŠ
     •  Otče Náš
     •  Vďaka Ti!
     •  Otrávený med
     •  Svätopluk, mucha na otrávenom mede
     •  Duch je život, zbrane sú smrť
     •  Ďakujem Ti Bože-Otče za duchovný zrak!

 II. KTORÝ SI NA NEBESIACH...
     •  Otcovstvo Boha, príbuzenstvo ľudí
     •  Môže sa človek tejto úlohe vyhnúť?
     •  Odmietanie Boha privádza ľudstvo k utrpeniu
     •  Trest Boží, alebo naša nedokonalosť?

 III. POSVÄŤ SA MENO TVOJE
     •  Posväť sa meno Tvoje
     •  Ak odmietneš - zahynieš

 IV. PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE, BUĎ VÔĽA TVOJA AKO V NEBI TAK I NA ZEMI!
     •  Naše si nedáme, po cudzom nepasieme
     •  Nech je vôľa Tvoja
     •  Ako v nebi tak i na Zemi
     •  Každý národ má vlastné poslanie na Zemi
     •  Božská krása národov
     •  Dve mestá
     •  Ľudia sú stále pokrytci

 V. CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ NÁM DNES
     •  Čo je chlieb náš každodenný?
     •  Žobranie, alebo vlastná slobodná práca?
     •  Cudziu káru ťahať nebudem
     •  Čo nám Boh dal?
     •  Svetlo v mojej hlave

 VI. ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, AKO I MY ODPÚŠŤAME SVOJIM VINNÍKOM
     • 
Concilií Reí Públicae
     •  Boh žehná ich slobodnú prácu
     •  Veľká škoda Michala
     •  Naša civilizácia
     •  Bože, nedopusť!
     •  Ťažko je odpúšťať
     •  Miliónkrát
     •  S Otčenášom získavame múdrosť a lepší život
     •  Sme Božie deti

 VII. NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA, ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO
     •  Konajme dobro podľa vôle Otca
     •  Láska alebo sebaláska?
     •  Bože, zla Avarov si nás zbavil, zbav nás aj zla Nemcov

 VIII. LITERATÚRA

ZAČIATOK EVANJELIA SVÄTÉHO JÁNA V STAROSLOVENČINE:
ISKONI BIE SLOVO I  SLOVO BIE U BOGA I BOG BIE SLOVO

STAROSLOVENSKÁ CYRILOMETODSKÁ MODLITBA
Na kráľovstvo naše, Pane,
milosťou Tvojou vzhliadni
a nevydaj, čo je naše, cudzím
a neobráť nás za korisť
národom pohanským!
Skrze Krista, Pána nášho,
ktorý kraľuje
s Otcom a Duchom Svätým.

Amen!

MODLITBA,
KTORÚ
APOŠTOLOV
NAUČIL
JEŽIŠ KRISTUS

1.   Otče náš,
2.   ktorý Si na nebesiach,
3.   posväť sa meno Tvoje,
4.   príď kráľovstvo Tvoje,
     
buď vôľa Tvoja ako v nebi
      tak i na zemi!
5.  Chlieb náš každodenný daj
      nám dnes
6.   a odpusť nám naše viny
      ako i my odpúšťame svojim
      vinníkom
7.   a neuveď nás do pokušenia,
      ale zbav nás od zlého!

     Amen!

----------------------------

E-BOOK DOWNLOAD

RASTISLAVOV OTČENÁŠ (PDF)

----------------------------
E-mail:
mail@jarokrupa.sk

---------------------------------


Ilustrácie
   © Mgr. Ivan Pavlisko

Obálka
© Mgr. Ivan Pavlisko

Webdesign
© Ivo Balaj, Bratislava 2003