I. OTČE NÁŠ

VĎAKA TI!

SVÄTOPLUK, MUCHA NA OTR...


OTRÁVENÝ MED

    Ten ambiciózny, neskúsený Svätopluk im skočil na medové rečičky. Skočil im na lep, ktorý ukazujú ako med. Keď vodca urobí chyby, celý národ trpí. Vodcovia Židov odmietli svojho Ježiša Krista-Mesiaša, ktorého im sám Boh-Otec zoslal. Oni očakávajú, že ich Mesiaš bude silný vojvodca, ktorý silou zbraní a peňazí zvíťazí nad svetom. 
V čase Krista viacerí Židia sa vyhlasovali za Mesiaša. Svet vie iba o jednom Mesiašovi, jeho meno je Ježiš. Odmietli Ježiša-Princa pokoja, zbrane im zlyhali a už osemsto rokov trpia a ešte dlho budú. 
Aj Svätopluk verí iba zbraniam. Myslí si ako oni, ako Karol Veľký, alebo Ľudovít, že zbrane, zabíjanie ich urobí veľkými a slávnymi. V očiach Pána Boha sú všetci takýto nič viac iba vrahovia.
Hej, Svätopluk urobil rovnakú chybu. Odmieta Princa pokoja. Zradil. Paktoval za mojim chrbtom a poddal sa Ľudovítovmu synovi Karolmanovi. 
Odmietol svojich, ktorí ho vyniesli na Nitriansky hrad a prisahal vernosť cudzím. Zradil našu dohodu o samostatnosti! Zviazaného, ako zlodeja, vydal ma Nemcom. Diablov had do neho vošiel. Somár, zabudol, že Nemci sú Nemci, že vretenica je vždy vretenicou. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Potom aj jeho, sprostého vazala, podlo chytili do klietky. I začali mu húsť inú. Obvinili aj jeho zo zrady záujmov Nemcov. Vôl, zabudol, že aj on mal slúžiť záujmom Nemcov, či sa im skloníš sám a či ťa sklonia zbraňami. A tak sme sa obidvaja stali ich otroci. Ja oslepený jeho zásluhou. A Nemci si svojich ľudí do vlády nad Slovenskou zemou vymenovali. 
Už keď bol v nemeckých putách, čosi mu v jeho ohnivej hlave svitlo. Uvedomil si nenapraviteľný egocentrizmus a útočnosť Nemcov.
Ale národ doma nezradil. Vzbúril sa proti Nemcom. Zvolil si môjho drahého 
Slavomíra-kňaza za svojho kráľa. 
Ten viedol vojsko i ľud a začali biť Nemcov-okupantov spravodlivým hnevom. Ľudovítovci sa vystrašili, odvolali obvinenie Svätopluka, postavili ho na čelo nemeckej armády a poslali ho potlačiť povstanie našich. Už umúdrený Svätopluk spojil sa tajne s kráľom Slavomírom a povstalecké sily slovenské dorúbali celú nemeckú armádu a ich spojencov tak ako nikdy predtým. Bol z toho veľký plač a nariekanie Nemcov. Aj sklamanie, že im nevyšiel ich podlý zámer úplne zotročiť Slovenskú zem. 
Zabudli, že zlodejov, podliakov a vrahov nikde nevítajú.
    Potom Svätopluk uchopil moc a vládne v celej Slovenskej zemi. Slavomír, z rodu Mojmírovcov, kňaz môj spravodlivý, ustúpil mu. 
Vládnutie pre neho je špinavé, pozemské remeslo. SLAVOMÍR splnil svoju svätú úlohu, OBRÁNIL NAŠU SVÄTÚ VLASŤ a dal sa znova do služieb Ducha Svätého. 
Svätopluka za čas zbrane podržia. Ale ľadoví Nemci, ktorí namiesto srdca majú v hrudi kus ľadu, ho dlho na pokoji nenechajú. S Byzantíncami ísť mu je ťažko. Nuž nie je to ideálne spojenectvo. Ale nikdy proti nám neviedli vojnu! Sľub tam je. Veď Byzantínci musia bojovať proti muslimom, Rusom, Uigurom (Uhrom, Maďarom), Bulharom... 
Spojenectvo je treba pestovať trpezlivo časom a vzájomnou pomocou. 
Lenže, Svätoplukovi trpezlivosť a duchovnosť vždy chýbali. 
Chce každého podmaniť rýchlo a násilím. Násilie plodí násilie. Násilím sa priateľstvo a spolupráca nebuduje. Obrana svojho je správna vec, násilie na iných je vec pohanská. Nemci dobre zaplatia a najmú na východe áziatov-Uigurov proti nám. Tí sa dajú najať každým kto im zaplatí. Alebo sa dávajú na krádeže všade kde len môžu. Títo áziati sa chvália, že krv prelievajú a pijú s radosťou.
Nevydrží Slovenská zem ťaženie zo západu, z juhu i z východu. Potom celý národ padne do otroctva. Bude dlho trpieť. Ako Židia bude trpieť. A dravci našu Slovenskú zem roztrhajú a medzi sebou si rozdelia. Dusiť nás všetci budú. Nepriateľ i bývalý spojenec.
A tak náš národ i svoje národné meno stratí. 
A v našu krajinu, ako predtým Avari, zase budú cudzí vykorisťovať. Národ na cudzích bude robotovať, pre cudzích v bojoch umierať. Vo vlastnej krajine bude cudzincom a otrokom. Slovenské matky budú rodiť synov a dcéry pre úžitok cudzích. 
Svätoplukova zrada na mne a na národe bude mať dlhé, tragické následky. Národ ešte nie je úplne duchovne samostatný, ešte nie je dorobený. Svätopluk sa mýli, keď si mýli, že násilím môže spojiť slovanské národy. Slovania milujú slobodu. Nenávidia násilie. 
O to viac nie ak ich znásilňuje ich blízky brat. Považujú to za najstrašnejšiu zradu. 
Nuž, čo sa prelievaním krve spojí, to sa prelievaním krve rozpadne.
Takto iba rozoštve bratov proti sebe a nahrá všetko do rúk nepriateľom.
Svätopluk, zaprisahávam ťa v mene Boha-Otca: nikdy viac násilie nepáchaj na svojom bratovi!! Konáš ako Kain.
    Boh-Otec náš, zmiluj sa nad nami! Gospodyne, pomyluj ny! Odpusti nám naše hriechy, chyby! Nedovoľ zahynúť nášmu národu pre hriechy sprostých vodcov!
Aj môj drahý Konštantín-Cyril leží už v hrobe. Skonala mi tak predčasne táto duša božská, krásna v Ríme, v roku Pána 869. Ten deň, 14. február, keď ho Otec nebeský k sebe povolal, národ každý rok ho bude slávnostne oplakávať. Mladý, iba štyridsaťdva ročný sa pominul. Už je u Boha. Jemu je už dobre.
Arcibiskupa Metoda zase zajali ľadoví Nemci. Toľká tragédia, toľké straty! Toľký žiaľ! A práca bratov ešte nie je dokončená. Modlím sa a dúfam, že Metod pomocou pápeža bude znova slobodne pokračovať v pozdvihovaní a učení národa. 
    Ja som národ prebudil k slobode, k samostatnosti. Rozhorela sa v ňom duchovná iskra na plameň slobody. Verím, že i keby ho zase na sto, ba i na tisíc rokov zotročili, plameň slobody zadusili, iskra v ňom už nikdy nevyhasne. Raz sa tá iskra slobody znova rozhorí! Raz sa znova iskra rozhorí v mocné vatry slobody a spáli zotročovateľov národa a podvádzateľov Boha. Božia pravda prebudila národ a keď bude najhoršie znova Božia pravda národ prebudí. 
Keď sa bude národ držať Slova, Slovo mu zahynúť nedá.
Nie ja som slepí. Títo Karolovi potomci-násilníci sú slepí! Ja nevidím telesnými očami, ale oni sú na tom horšie. Sú slepí na ich duchovný zrak. 
Budú útočiť, budú drancovať, budú páliť, budú ovládať, budú znásilňovať, budú zabíjať. Títo slepci-nemci a všetci im podobní brútusi budú dobíjať a budú naspäť dobíjaní a pokoja nebude. 
ZA KRISTA SA SCHOVÁVAJÚ A NÁRODY PODVÁDZAJÚ.

š


VĎAKA TI!

SVÄTOPLUK, MUCHA NA OTR...