I. OTČE NÁŠ

DUCH JE ŽIVOT, ZBRANE SÚ SMRŤ

OTCOVSTVO BOHA, PRÍBUZ...


ĎAKUJEM TI BOŽE-OTČE ZA DUCHOVNÝ ZRAK!

    Svet mi vylúpol oči, ale Ty, Boh-Otec náš, Ty si mi dal lepší zrak.
Obdaril si ma duchovným zrakom.
Otče náš! Stvoriteľ a vládca celého sveta! Neviditeľný si ako náš dych, duch. Ty vládneš týmto svetom. Ty si všetkých ľudí stvoril na svoju podobu. A spojil si nás s Tvojou večnou vôľou a s nekonečnou múdrosťou. Hlásime sa k Tvojmu Otcovstvu, preto máme dedičné právo čerpať z Tvojej nekonečnej inteligencie, múdrosti a lásky. Tvoj vesmír, posiaty toľkými hviezdami je príklad dokonale pracujúcej organizácie. Tak i my sa z Tvojho diela musíme naučiť dokonale organizovať sa.
Otče náš, dal si nám život cez našich pozemských rodičov. Dal si nám slobodnú vôľu i Tvoju múdrosť ako ju používať. Svätý Ján nás učí, a to už aj v našom slovenskom písme: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh je Slovo.“
A Slovo sa stalo telom - Ježišom, ktorý sa stal Kristom-Spasiteľom ľudstva.
A Slovo je i Láska a Pravda, lebo Ty, Otče náš, si Láska a Pravda. Nijakí pohanskí bohovia, nijaká hmota nie sú Láska a Pravda.
Títo pohanskí bohovia silou a príťažlivosťou matérie terorizujú strachom a smrťou celý svet. Otče náš, ďakujeme Ti za svetlo Pravdy.
Osvietení Tvojou Pravdou, KONEČNE VIEME KTO SME.
    Nie sme živočíchy. Sme ľudia. Tvoje deti a Ty nás vždy miluješ. Prijali sme Teba a Ty si nás osvietil a prijal za svojich. Stali sme sa novými ľuďmi. Urobil si nás pred Tebou zodpovednými za naše myslenie a konanie. Aby sme vedeli ako myslieť a konať dal si nám cez Mojžiša Desatoro Tvojich Prikázaní. Dal si nám ústami Tvojho syna Ježiša modlitbu k Tebe, príhovor k Tebe. Dal si nám Starý i Nový zákon. Sú ony návody na normálny, slobodný život ľudí a národov na tejto Tvojej krásnej a bohatej planéte. Sú to návody ako najekonomickejšie, najbezpečnejšie, najkrajšie, najmúdrejšie a najspravodlivejšie žiť náš život. Áno, aj táto planéta je Tvoja. My sme na nej Tebou určení zodpovední správcovia. Tvoje pravdy, ktoré nás učia, že centrum nášho života a všetkého diania si Ty.
Modlitba, ktorú nás Tvoj syn naučil, nás vedie k vyššiemu životu, k vyššej civilizovanosti. Novým i Starým Zakonom zdokonaľujeme sa. Učíš nás, že život ľudí na tejto zemi nemusí byť slzavým údolím, nemusí byť utrpením. Ľudia ignorujúci Tvoju pravdu a lásku ho takým robia.
Dal si nám schopnosť porozumieť viere v Teba. Keď veríme, dôverujeme v Teba, dôverujeme i v seba. A sme verní jeden druhému.
Dal si nám tiež Ducha Svätého, aby riadil naše činy. Aby nás inšpiroval k správnemu konaniu a tak boli Tvojimi spolupracovníkmi. Aby sme mohli lepšie porozumieť celému Tvojmu nekonečnému, nikdy nekončiacemu, vždy tvorivému dielu. Aby Tvoju múdrosť mohli šíriť ďalej dal si nám veľký dar, dal si nám náš národný jazyk.
Ďakujeme Ti, Otče, za duchovné a kultúrne prebudenie. Ďakujeme Ti za svätcov Konštantína a Metoda. Za Gorazda, Klimenta, Nauma, Slavomíra, Sávu a ďalších našich mladých. Zvlášť za Konštantína-Cyrila, ktorému si Ty ráčil zjaviť naše slovenské písmená! Ďakujeme Ti Otče náš za uvedomenie, že je múdre, praktické a život povznášajúce mať Teba za nášho Otca a spojenca.
Iba takto sme sa mohli stať spoluúčastníkmi na Tvojom budovateľskom diele.
Moje telo pôjde do zeme, z ktorej bolo živené. Zhnije a bude na úžitok červom a tie zase na úžitok ďalším tvorom. Môj duch, ktorý som dostal od Teba, nie je z tejto zeme. Ten bude žiť naďalej a bude inšpirovať ďalších ľudí po stáročia, po tisícročia. Môj duch slobody a práva je od Teba a preto nikdy nezhynie. Som bez očí, ale všetko čo je pre človeka a národy najdôležitejšie vidím teraz lepšie ako predtým.

ĎAKUJEM TI OTČE NÁŠ ZA DUCHOVNÝ ZRAK!

š


DUCH JE ŽIVOT, ZBRANE SÚ SMRŤ

OTCOVSTVO BOHA, PRÍBUZ...