II. KTORÝ SI NA NEBESIACH...

ODMIETANIE BOHA PRIVÁDZA...

POSVÄŤ SA MENO TVOJE


TREST BOŽÍ, ALEBO NAŠA NEDOKONALOSŤ? 

    Keď som bol mladší, myslel som si, že moje ťažkosti v živote, skratka, problémy, sú na mňa Bohom zoslané.
Takýmto chápaním našich problémov, dávame i problémom Božiu moc. Ak ich chápeme ako Boží trest, niektorí ľudia prestanú sa snažiť vlastnou vôľou, vzdelávaním, zvýšenou usilovnosťou a podobne, problémy riešiť, seba zlepšovať. Tam kde sme dnes, väčšinou je výsledok našich snažení a rozhodnutí v minulosti. Keď som sa rozhodol pre samostatnosť, očakával som odpor mnohých ľudí. Postupne sme ho trpezlivo prekonávali.
    Sú okolnosti mimo našich síl zmeniť veci vo všeobecné dobro. Keď veľká sila Nemcov vtrhla do našich krajín a plienili a zabíjali, brali všetko čo videli, aj ovocné stromky povytínali, statok odohnali, alebo pozabíjali, úrodu spálili, remeselníkov zajali, poklady krajiny ukradli, ťažko sa bolo spoľahnúť iba na vlastné sily. Tí, ktorí sme mohli, zbraňami bojovali sme, a tí, ktorí nevládali, modlitbami žiadali od Otca pomoc. Ide mi o to, aby sme zlým vykladaním našich problémov nestratili vlastnú iniciatívu pomôcť si sami sebe. Aby sme zlým pochopením problémov netrestali sami seba a tak psychologicky a akčne sami seba znehybneli. Takýmto fatalistickým chápaním života oberáme sa o iniciatívu, nádej a rozhodné konanie. Rozhodnosť nám pomôže dostať sa rýchlo z problémov von. Pokiaľ ma nezajali, tak som konal.
Nielen jednotlivec, celý národ môže urobiť takú chybu. V problémoch, či civilných a či vojenských, organizovaná spolupráca čo najväčšieho počtu ľudí je veľmi dôležitá.
Nikdy nestrácajme iniciatívu!
    Zoberme si príklady z denného života. Keď sa celú noc zabávame a pijeme a potom nemôžeme poriadne pracovať, či bojovať, či to Boh na nás zoslal trest? Keď som neopatrný a vypadnem z okna, či je to Boží trest? Keď som sa opíjal, keď som mal siať zrno a potom som nemal živobytie, či je to Boží trest? Keď som neštudoval kedy som mal a teraz nemám dosť rozumu robiť dobrú prácu, či je to Boží trest? Keď som nedodržal manželský sľub, o deti sa nestaral a rodina sa mi rozpadla, či je to Boží trest? Je to naša vlastná hlúposť! Je to výsledok našich zlých rozhodnutí.
    Aj vo veľkých národných ťažkostiach a tragédiách je to podobne. Za všetkým sú vždy rozhodnutia ľudí. Keď nás nepriateľ napadne a ničí životy i majetky, či je to Boží trest?
Je za tým rozhodnutie špinavých, zlodejských, zabijáckych charakterov!
Všetko sú to činy proti Božím prikázaniam. Ale ľudia z nevedomosti, alebo aby mohli niekoho iného viniť, povedia, že je to Boží trest.
Čo všetko ľudia tejto zeme na Boha-Otca, ktorý je na nebesiach nenaváľajú!
Protibožské rozhodnutia ľudí sú za väčšinou ťažkostí v živote ľudstva.

š


ODMIETANIE BOHA PRIVÁDZA...

POSVÄŤ SA MENO TVOJE