III. POSVÄŤ SA MENO TVOJE

TREST BOŽÍ, ALEBO NAŠA NEDO...

AK ODMIETNEŠ - ZAHYNIEŠ


POSVÄŤ SA MENO TVOJE

    Konštantín mi to najlepšie vysvetlil: Náš Otec nebeský je vždy celý posvätený a stále posväcovaný. Je čistejší ako kryštál. Niet na ňom nič zlého, a ani nemôže byť, lebo taká je jeho vlastnosť. Všetko čo koná je dobré. My, nedokonalé bytosti tohoto hmotného sveta, chápeme niektoré veci dané od Neho ako nedokonalé, alebo i zlé. Tak sa to javý našim dočasným zmyslom, nášmu nedokonalému, obmedzenému mozgu.
    Taký je náš pochop sveta a života z hľadiska tento malej, krásnej planéty. Predstavme si, že stojíme na úpätí Tatier. Keď sa podívame dookola vidíme určité veci okolo nás a do určitej, horami obmedzovanej diaľky. Keď vystúpime do výšky tisíc metrov vidíme ďaleko viac a ďalej. Keď vystúpime na vrcholec za pekného dňa, vidíme všetko okolo nás a tak ďaleko ako nám náš zrak dovolí dovidieť. Čím vyššie stojíme tým viac vidíme. Čím máme vyššiu inteligenciu, skúsenosti a vzdelanie tým viac rozumieme, vidíme.
    Lenže to všetko je pre nás stále veľmi obmedzené. Sme obmedzení našim telom, našim malým miestečkom na našej malej planéte a v našej malej slnečnej sústave. Našim malým, lebkou obmedzeným mozgom.
Vesmír, ktorý stvoril náš Otec je nekonečne veľký. Teda, koľko vidí, vie a rozumie On? Veď On nie je obmedzený ničím a nikým. Nemá hmotné telo, ktoré by ho obmedzovalo ako nás, zvieratá, rastliny, všetko to hrubé, hmotné. Keď On je všade, vie všetko, vidí všetko, rozumie všetko, pamätá všetko, aj každú myšlienku a čin ľudí. On je minulosť, prítomnosť i budúcnosť v jednom. Nie je obmedzený časom. Čas je ľudský vynález. On je najvyšší a trvalý mier, priateľstvo i láska. On je najvyššia inteligencia v Jeho celom nekonečnom vesmíre.
    Všetky ľudské jazyky sú nedostatočné aby mohli vyjadriť zrozumiteľne čo je Boh-Stvoriteľ. Pretože celé ľudstvo nerozumie pojmu nekonečnosť, nerozumie úplne ani túto najvyššiu vesmírnu Bytosť. V ľudstve je plno obmedzených a arogantných ľudí, ktorý tvrdia, že nepotrebujú tento najvyšší Ideál Dobra, Múdrosti, Spravodlivosti, Tvorivosti a Lásky. Ale kedykoľvek národy odmietnu Toho, ktorého meno je večne posvätené a opijú sa vlastnými myšlienkami-filozófiami, ideológiami, megalomániou, vždy skončia na ceste sebazničenia. Modlím sa, aby môj slovenský národ nikdy neodmietol najvyššiu Autoritu vo vesmíre. Aby večne platné zákony Boha boli našimi zákonmi pred všetkými ľudskými dočasnými zákonmi a výmyslami. Aby sme vždy rešpektovali Otca a seba.
ABY NAŠÍM IDEÁLOM NEBOLI INÉ NÁRODY, ALE IBA A IBA IDEÁL BOHA-OTCA!
    Každý stvorený človek a národ musí byť sám sebou. Ak sa chceš stať iným ako ťa Boh stvoril, staneš sa opicou, prestaneš byť dieťaťom Božím. Lebo si odmietol zveľaďovať Jeho dielo -seba, svoju rodinu, svoj národ. Áno, spolupracovať s každým slušným človekom a národom, ale nie sa mu podstrkávať za poddaného. Predávať iným naše produkty, ale nie dielo Božie- seba! Naše produkty sú na predaj, my nie sme na predaj! Iba morálne padnuté národy sa vzdávajú a predávajú iným. Zdravé národy sú prirodzene hrdé. Budujú sa, zveľaďujú, vzdelávajú, počúvajú Božiu vôľu ako je v Knihe kníh napísaná. Teraz už nemáš výhovorky, teraz máš už knihy v materčine.
My sme synovia a dcéry Najvyššieho! Toho, ktorý bol, je a bude stále posväcovaný.
Svätopluk, a každý, ktorý príde po tebe, počujete ma? Národ môj slovenský, počuješ ma? Mňa tu nebude, ale tieto myšlienky musíš vždy nosiť v srdci. Sú vo svätých knihách.
Nikdy Toho, ktorého meno sa večne posväcuje neodmietni!

š


TREST BOŽÍ, ALEBO NAŠA NEDO...

AK ODMIETNEŠ - ZAHYNIEŠ