III. POSVÄŤ SA MENO TVOJE

POSVÄŤ SA MENO TVOJE

NAŠE SI NEDÁME, PO CUDZOM...


AK ODMIETNEŠ - ZAHYNIEŠ

    Boh-Otec náš, daj aby Tvoje svetlo na nás večne svietilo!
Väčšina filozofov, vedátorov, politikov sú veľmi pyšní na výplody svojho mozgu.
Ale načo majú byť tak pyšní?
    Večne posväcovaný Autor celého vesmíru, všetkých „prírodných“ zákonov, všetkého okolo nás, v nás a nás, sa vie pokoriť. Vtelí sa do podoby Ježiša, prežije na zemi ľudský život, učí ľudí trvalým, večným pravdám-zákonom žitia, vypije do dna horkosť potupy, je ukrižovaný ako obyčajný zlodej, zomrie, vstane z mŕtvych a stane sa Spasiteľom celého ľudstva. Takto ukáže večne sa sťažujúcemu ľudstvu na „ťažký život“, že život je hodný žitia aj keď ťa za pravdu a dobro bičujú a ukrižujú. Pritom všetkom sa nepýši, nevyťahuje, nenadáva, nenafukuje sa.
Je pokorným človekom na zemi. Je jedným z nás, je tesárom.
Nemá nijaké svetské tituly. Ani pred, ani za jeho menom nemá navešané doktoráty, vyznamenania. Nemá nijaké kráľovské koruny. Nemá nijaké zlato ani diamanty. Nemá hárem žien, ba ani jednu ženu, ktoré sú obyčajne pýchou chlapov. Nemá nijaké zbrane, ba ani jedného vojaka. Trpí a zomrie ako človek. On, ktorý jestvuje vždy: „Predtým ako Abrahám BOL, ja SOM.“ A predsa za Jeho múdrosťou idú milióny ľudí. On jestvuje stále. Čas, ľudský vynález, pre neho nejestvuje.
    Ukázal nám a stále nás učí, najlepší spôsob života na zemi. Aby sme sa tu, na Zemi, v tomto tréningovom poli, večne nebili, ale milovali a rešpektovali.
A tak po smrti budeme v nebi pri Bohu, vo večnej láske. Len vydrž, nevzdávaj sa!
Boh, pre našu záchranu znížil sa k zemi, aj zabiť jeho ľudské telo nechal tých netolerantných a nevedomých. Tých, hlúpych a pyšných, ktorí ani nevedeli čo činia.
Tých ľudí plných nenávisti. Prišiel im opraviť ich vieru, lebo ju ľudsky prekrútili, sfalšovali a už nerozoznávali, že sú otrokmi ich vlastnej falošnosti. Prišiel opraviť životný štýl tých, ktorý vieru plnili nie pre Boha, ale egoisticky a pokrytecky iba pre svoje uspokojenie a pre oči sveta.
    Slovo svätý, posväť sa, posvätený môžeme vysvetliť ako dokonalý, perfektný, ucelený, bez poškvrny, vždy-hodný-uctievania, bez chyby, správny, božský. Úplne dobrý, vzor všetkého dobra. Tak múdry, spravodlivý, láskavý, obetavý, dobrotivý, že je neschopný zla a nemôže byť iný ako dobrý. Že je vždy ideálny pre dobro človeka a sveta.
Posväť sa vždy meno Tvoje. Jeho meno - Boh a keď bol na zemi v ľudskom tele ako Kristus (Christos, Mesiáš)- je aj jeho titul.
    Milujúci Otec, ktorý je na nebesiach je vždy svätý. Taká je jeho prirodzenosť.
Perfektná perfektnosť. Biblia nás učí, že ten istý prameň vody nemôže byť aj sladký aj slaný. Jedno, alebo druhé.
Keďže Boh je vždy svätý, vždy dobrý, má tiež vždy odpúšťajúci vzťah k jeho stvoreniam. Nemôže zničiť jeho deti, jeho stvorenia. Ale napomína, trestá ich láskavo, ako dobrý otec. A nijakým spôsobom nás nemôže zničiť, alebo priviesť na nás „koniec sveta“. Boh nevedie vojnu proti nám. Sú to ľudia, ktorí vedú vojny proti sebe, nie Boh. Sú to tiež ľudia, čo terorizujú, prenasledujú a mučia, nie Boh. Ak by nás chcel zničiť, nikdy by nás nezačínal, nestvoril. Boh neničí jeho „dobré dielo“.
Po stvorení človeka predsa povedal, že je to dobré dielo. Dielo so slobodnou vôľou. Často poblúdi, potom trpí, sám sa trestá, ale utrpenie ho vždy vráti naspäť k Bohu.
Ľudské problémy, utrpenia sú zapríčinené ľuďmi konajúcimi proti Bohu-Otcu.

š


POSVÄŤ SA MENO TVOJE

NAŠE SI NEDÁME, PO CUDZOM...