IV. PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE, BUĎ VÔĽA TVOJA
      AKO V NEBI TAK I NA ZEMI !

NAŠE SI NEDÁME, PO CUDZOM...

GORAZD


NECH JE VÔĽA TVOJA

    Je človek schopný absolútnej, Božskej spravodlivosti? Som ja? Je moja manželka? Sú moji bratia? Je môj národ absolútne spravodlivý? Bol a je na zemi človek bez chyby okrem Ježiša Krista? Ako sa vyvinieme v bytosti Božských kvalít? Sme my ľudia toho schopní? Po Kristovi, mnohí sa snažili a snažia žiť spravodlivo ako On.
No, musíme byť toho schopní keď sme deti nebeského Otca! My sme predsa jeho dediči v tom najširšom zmysle. Máme byť Duch svätý v hmotnom tele. Ťažko je žiť v hmotnom tele, na hmotnej zemi Božským spôsobom!
    Bože-Otče, daj mi viac z Tvojho svetla! Človeku sa tento ideál iba čiastočne darí. Hľa! Väčšinu času života strávime prinucovaním iných aby konali podľa našej vôle. Stále sme ďaleko od ideálu. Kedykoľvek sa človeku podarí konať podľa zákonov Boha-Otca, nastáva pokoj a rozvoj. Robia sa tvorivé a užitočné veci. Kedykoľvek sa človek od Otca odtrhne, neprávosť a ničenie nastáva. V skutočnosti každý jednotlivec, môže byť tvorivé jedno s našim Otcom. Len musí chcieť.
Človek je tvorivé jedno s našim Otcom, ak je s ním spojený.
    Ale človek nie je to isté ako je Boh. Tak ako dieťa nie je to isté ako sú jeho rodičia.
Tak ako každá kvapka vody v rieke, alebo v mori, nie je celá rieka, alebo celé more.
Človek sám neznamená veľa. To iba spolu s Otcom môže znamenať veľa.
Vedomie Boha sa jednotlivuje, rozdeľuje do každého človeka osobitne.
Boh vysiela seba do ľudí podobne ako sú vysielané lúče slnka.
Boh neustále vysiela neviditeľné lúče svojho vedomia do každého človeka.
Ľudia majú možnosť slobodne a pozorne prijímať Božie vedomie.
Ináč povedané, Boh je ako oheň. Vysiela iskry Jeho vedomia do ľudí. Ľudia sú iskry Božieho vedomia. Sú iskry Božej nekonečne tvorivej inteligencie a lásky. Zastavme sa a v tichu meditujme o tejto veľkej pravde. S vďakou v srdci prijímajme Jeho iskry. Buďme si vedomí toho, že jednotlivé iskry nie je celý oheň, hoci sú z jedného zdroja.
Každý človek je brat, alebo sestra každého iného. A predsa má každý svoje, osobitné a suverénne vedomie a charakter v sebe. Každý človek vie, že je. Keďže vie, že je, rozmýšľa a koná. Má schopnosť osobitne poznávať seba, iných ľudí, Božiu prírodu, vesmír, a má špecificky vlastné životné skúsenosti.
Toľko krásnych, jednotlivých hviezd a iných telies je na oblohe! Ale iba všetky spolu tvoria jednu krásnu, harmonicky spolupracujúcu oblohu. Toľko krásnych, jednotlivých ľudí je na zemi! Ale iba všetci spolu, v harmonickej spolupráci s Bohom, tvoria jednu krásnu ľudskú rodinu.
    Každý človek má vlastného ducha, schopného spolupracovať so svojim okolím. Takto spolu v harmónii sa môže vytvoriť Božie kráľovstvo. Dokonalé Bohoľudské dielo. Tak ako je Kristus dokonalý Bohočlovek.
A môže to byť dielo večné!
AK SA RIADIME PODĽA BOŽEJ V
ÔLE, ZÍSKAVAME VEČNÝ ŽIVOT V BOHU.
Nech príde kráľovstvo Tvoje, nech sa uskutoční vôľa Tvoja!

š


NAŠE SI NEDÁME, PO CUDZOM...

GORAZD