IV. PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE, BUĎ VÔĽA TVOJA
      AKO V NEBI TAK I NA ZEMI !

GORAZD

KAŽDÝ NÁROD MÁ VLASTNÉ POS...


AKO V NEBI TAK I NA ZEMI

    Mier a slobodná, spravodlivá spolupráca ľudí a národov na zemi je pre ľudí to najväčšie dobro. Preto sa musíme sústavne snažiť nadobúdať Kristovo vedomie.
K tomu potrebujeme v prvom rade dobrú vôľu. Potom silného ducha a sebadisciplínu. A to budeme mať jedine vtedy keď nadobudneme silnú vieru v nášho všespájajúceho kresťanského Boha. Ak sa chceme mať skutočne dobre na tejto zemi, musíme duchovne rásť, rozvíjať sa. Musíme konať ideálne, ako sa koná v živote nehmotnom, na nebi. Keď chceme rásť po každej stránke, nemôžeme sa obmedzovať primitívnou pozemskou závisťou a nenávisťou. Skrátka, pozemskými, hrubou hmotou vyprodukovanými nízkosťami. Kristovo vedomie si nemôžeme vybudovať keď budeme závidieť svojmu susedovi. Keď je zdravý a darí sa mu, tešme sa s ním. Vyjadrime mu našu kresťanskú spoluradosť. Tak ako je to v nebi.
    V nebi niet závisti, nenávisti, zlých prianí a zlých úmyslov. Závisť a nenávisť nám nikdy nenaplnia džbán dobra a hojnosti. Závisť a nenávisť človeka veľmi obmedzujú. Sú ako fľaša s úzkym hrdlom. Keď do nej padneme, von sa ťažko dostaneme.
Neďaleko Nitry je jedna sklárska výrobňa, kde vyrábajú okrem iných vecí aj vtipné Fľašky pre zlých duchov. Starší, skúsený sklársky majster ich vyfukuje pre tých, ktorí majú problém s pálenkou a sú naplnení závisťou, nenávisťou a podobnými neduhmi.
    Veľká fľaša s uzučkým hrdlom a malým panákom v nej. Dostaneš do nej pálenku špeciálnym hrdlom, ale von z nej iba po kvapkách. Keď náš blízky prejaví nedostatky v charaktere, tak niekto z rodiny alebo priateľov mu takú naplnenú fľašku daruje. Ženy to tiež kupujú pre mužov-pijanov. To namiesto hádok. Ale aj múdri priatelia keď jeden druhému niečo hlúpe učinia, namiesto hádok, alebo bitky, radšej si dajú takýto podarúnok. Ak ho niekto dostane, vie čo si ľudia o ňom myslia a snaží sa zlepšiť.
Keď nás ovládne diabol závisti, nenávisti, zlodejstva, alebo inej nízkosti, vytvoríme si obmedzený život ako má ten panák v takej fľaške. Keď raz padneš do fľašky závisti a zla, iba veľmi pomaličky, po kvapkách sa môžeš z nej dostať. Človeka tieto pekelné city môžu aj zadusiť. Rozhodne mu nedovolia slobodne sa rozvíjať.
    Dobropranie a láska v našom srdci robí život radostným ako v nebi. S takým srdcom sa aj ľahko dýcha aj ľahko žije, aj človek ľahšie rastie duchovne a hmotne. Je to výsledok nadobudnutia vedomia Kristovho. Nadobudnutie sily Ducha svätého, ktorý vychádza z Otca i Syna.
    Kristovo vedomie nás oslobodzuje od strachu a útlaku. Učí nás nebáť sa nikoho a ničoho. Nebáť sa zla. Nebáť sa zlosynov. Nebáť sa nepriateľa. Nebáť sa zlých duchov. Nebáť sa čarodejníctva. Nebáť sa utrpenia za dobro. Naozaj, nebáť sa ani smrti. Apoštoli sa báli čo i len priznať sa k ich učiteľovi Ježišovi keď Ho židia prenasledovali. A keď Bohočloveka židia zatkli a vydali Rimanom aby ho ukrižovali, veľký strach pochytil Apoštolov. I Šimon-Peter, čo po grécky znamená skala, na ktorej Kristus buduje svoju Cirkev, i ten zaprel svojho učiteľa tri razy. Bolo to v tú noc keď Ježiša zatkli. Peter bol odvážny chlap. Ale strach ho vtedy premohol a zaprel Krista. Keď naňho ľudia ukázali prstom, že aj on je Ježišov, Peter im odpovedal, že on toho človeka nepozná. Peter zaprel tri razy pravdu v tú veľkú noc. Aby sa vyhol zatknutiu a trýzneniu. A stalo sa to predtým ako kohút zakikiríkal. Presne tak ako mu to Ježiš predpovedal.
Kristus umrel na kríži, pochovali ho a na tretí deň vstal zmŕtvych.
Syn Boha-Otca premohol smrť. V tomto je najväčšie tajomstvo viery kresťanov.
Neskoršie na svojich ustráchaných Apoštolov Kristus poslal silu Ducha svätého a odvtedy sa prestali báť smrti.
Prestali sa báť a - zmenili svet.
ČLOVEK ZAČNE DOSAHOVAŤ VEĽKÉ VECI OD CHVÍLE KEĎ SA PRESTANE BÁŤ SMRTI.
    Prečo by sa mal človek báť smrti keď vedie správny život?! Po smrti sa dostane do neba, do ideálneho dobra a večnej lásky. V nebi sa nikto nebojí. Nemá prečo. Tam niet zloduchov a nepriateľstva. Tam niet zla. Tam niet pýchy a arogancie. Tam nemá kto človeku uškodiť. Duše ľudí tam žijú v čistote a v atmosfére múdrosti a lásky. Jednotlivci, národy a celé ľudstvo môžu dokázať veľké veci keď sa prestanú báť smrti.
Keď pokorne prijmú silu Ducha svätého ako Apoštoli.

š


GORAZD

KAŽDÝ NÁROD MÁ VLASTNÉ POS...