IV. PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE, BUĎ VÔĽA TVOJA
      AKO V NEBI TAK I NA ZEMI !

AKO V NEBI TAK I NA ZEMI

BOŽSKÁ KRÁSA NÁRODOV


KAŽDÝ NÁROD MÁ VLASTNÉ POSLANIE NA ZEMI

    A preto sa nemáme porovnávať s inými národmi. Nikdy nemáme slepo kopírovať to, čo iní robia. Boli by sme ako opice. Múdri sa na takých iba zabávajú. A vlastne by sme kradli. My musíme zostať originálni. To neznamená, že sa nemáme učiť od iných. Vždy je treba sa učiť od toho, čo vie viac a lepšie. Ale treba dať novým veciam vlastného ducha, pretaviť ich, urobiť ich slovenské. Kristovo učenie a ďalšie múdrosti vied učme v materskom jazyku. My máme plniť naše vlastné poslanie na zemi.
Učenie Krista a Kniha kníh nás učí aké je to naše poslanie. Tak ako každý jednotlivec má svoje poslanie vo svojom národe, tak i každý národ má svoje poslanie v ľudstve.
Neporovnávajme sa často s inými ľuďmi a národmi, ale s ideálom podľa Krista...
    Obyčajne keď sa ľudia, národy porovnávajú jeden z druhým, vzniká v ich srdci závisť. Berme si z dobrých ľudí príklad, ale nečakajme, že náš život bude presne ako ich život. Ak necháme závisť rásť, prerastie do nenávisti. Nerobme to! Ako je v nebi, tak robme i na zemi. Pre nás je len jeden hlavný štandard - a to je nebeský štandard. Keď sa porovnáme s nebeským štandardom, zistíme presne akí sme. A zistíme, že väčšina z nás si bude chcieť zlepšiť svoj duchovný štandard. Zlepšiť svoj charakter. Zlepšiť svoje vzdelanie. Zlepšiť svoj život a život svojej rodiny a svojho národa. Zistíme, že väčšina z nás neplní najlepšie svoje poslanie na zemi. Také porovnávanie je v náš prospech.
To je prvý krok ku vnútornému mieru a múdrosti. Ku rozoznaniu nášho poslania na zemi.
Nezáviďme iným. Iní majú v živote iné poslanie ako my. Ale dbajme na to, aby sme boli naplnení Duchom svätým.
Nikdy nezabúdajme, že materiálna bieda vychádza z biedy nášho ducha.
    Keď bohatneme na Božom duchu, sme múdri, a tak sme bohatí vo všetkom. V momente, keď skutočne objavíme, že sme chudobní na Božom duchu, zmúdreli sme. Objavili sme veľkú nádej na veľký vzostup. Objavili sme celú vedu spásy, objavili sme vec veľkého duchovného, a áno, vedeckého významu pre seba a celé ľudstvo. Objavili a odhalili sme tajomstvo jednej Božskej blahoslavenosti. Objavili sme veľkú priepasť medzi nami a Bohom-Otcom. Objavili sme Bohom danú veľkú príležitosť pozdvihnúť seba samých. Možnosť zbohatnúť na duchu. A tak postupne nadobudnúť nový, bohatý život po každej stránke. A tento nový život nás privedie k všeobecnému pozdvihnutiu, k bohatému rozvoju duchovnému a tak i materiálnemu. Preto bohatý duchovný život je najväčšie bohatstvo človeka a národa.

š


AKO V NEBI TAK I NA ZEMI

BOŽSKÁ KRÁSA NÁRODOV