IV. PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE, BUĎ VÔĽA TVOJA
      AKO V NEBI TAK I NA ZEMI !

DVE MESTÁ

ČO JE CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ?


ĽUDIA SÚ STÁLE POKRYTCI

    Toľkí dobrí ľudia na zemi sa snažia konať Božské dobro! Ale zatiaľ Kainovo zlo víťazí.
Až raz príde taký čas, keď zlo úplne prevládne a dobrokonajúci a morálni ľudia budú kainovcami znenávidení.
Vojny pokračujú. Utrpenie ľudstva bude pokračovať a zväčšovať sa. V tomto Kainovom Novom Svetovom Poriadku, ľudské zákony a vynálezy a vedy mu nakoniec viacej poškodia ako mu pomôžu. Akoby Diablov had osprostel ľudstvo a ono ho stále počúva.
    Božskú dobrotu a autoritu bude stále väčšina ľudstva odmietať. Svetská brutálna autorita sa tiež raz rozpadne. Dôjde to tak ďaleko, že ľudstvo svojou chamtivosťou a závisťou sa natoľko znenávidí, že si nebude vedieť dať sebe nijakej rady. Ľudstvo prestane dôverovať svojim vodcom. Zlo sa rozšíri po celej zemi. Ľudstvo si vo svojej perverznosti vytvorí viacej zlých ako dobrých zákonov. Väčšina odmietne všetko Božské, všetko normálne. Ľudstvo sa bude zmietať v problémoch a vo vojnách. Bude ničiť seba i celú planétu. Celá planéta bude vo vojne. Aby sa úplne všetci a všetko nezničilo, Boh ľudstvo strašne potrestá. Potom pošle znova svojho Syna medzi ľudstvo. Keď Kristus-Spasiteľ ľudstva príde na Zem po druhý raz, ľudstvo a Zem bude tak zničené, že ho už nebude vládať odmietnuť. Ľudstvo svojho jediného Spasiteľa nakoniec príjme s radosťou.
A prijmú ho i tí, ktorí ho do konca časov nenávideli.
A Kristus bude ľudstvu vládnuť Božou spravodlivosťou.
Všetky prehnité ľudské filozofie a zákony, všetky vlády a ustanovizne budú zmietnuté.
Apoštol Ján o tom hovorí. Všetci zloduchovia budú zničení. Nastane Kristova Božsky spravodlivá vláda. Vláda už nie ľudskej, ale Božej Spravodlivosti a Lásky.
Zavedie sa vládny systém ako je v Meste Boha.
    Národy konečne prestanú pracovať a bojovať proti sebe. Vyčerpané, hladné a väčšinou zničené, budú horlivo spolupracovať pre blaho všetkých. Bude vládnuť vôľa Jeho. Všetky ľudské vynálezy, ktoré nebudú slúžiť ku skutočnému dobru ľudstva budú zničené.
Zbrane už nikto nebude vyrábať. A konečne bude ako v nebi tak i na Zemi.
Človek bude Božím zásahom premenený. Bude sa čudovať, prečo nenávidel svojho blížneho, bude sa čudovať že predtým nerozumel láske a veciam tak samozrejmým. A všetci ľudia sveta budú milovať Boha-Otca ich novou prirodzenosťou.
Ale vtedy už bude úplne Bohom vynovená a vyčistená Jeho planéta Zem.
A tiež budú nová obloha a nové hviezdy nad novou Božou Zemou.

OTČE,
Ty si spravodlivosť najvyššia,
nech čím skôr príde kráľovstvo Tvoje,
a nech navždy panuje vôľa Tvoja
ako v nebi tak i na Zemi!
O to Ťa prosím ja, Rastislav,
nepriateľmi Tvojimi oslepený
kráľ Slovenov,
v mene Ježiša Krista,
Amen.

š


DVE MESTÁ

ČO JE CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ?