V. CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ
    
DAJ NÁM DNES

ĽUDIA SÚ STÁLE POKRYTCI

KNIEŽA PRIBINA


ČO JE CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ?

    Kresťania chápu Modlitbu Pána na viacerých úrovniach. Záleží na tom ako sú vzdelanostne a duchovne vyspelí.
Čo je chlieb náš každodenný? Je to naozaj peceň chleba, ktorý nám má naplniť náš žalúdok a hotovo? Keď si položíme niekoľko otázok vec sa nám bude zdať jasnejšou. Aký chlieb by to mal byť? Biely, tmavý, ražný, pšeničný, ryžový, kukuričný, celozrnný? Dobre vypečený, s veľkými dierkami, alebo hutnejší? S tvrdou kôrkou, alebo s mäkkou kôrkou? V akej peci upečený? Drevom, alebo dreveným uhlím vykurovanej? Murovanej, železnej a či akej? A čo tak i klobásku k tomu chlebu? Nemali by sme radšej žiadať o lokše, žemle, alebo koláče?
Otázky sa zdajú na prvý pohľad možno smiešne, až pokiaľ nezačneme tvrdo premýšľať. Lebo skutočné deti Božie vždy premýšľajú, vždy sa pýtajú a vždy chcú všetko vedieť.
Čo je to teda ten „chlieb náš každodenný“?

Je to všetko čo potrebujeme pre náš dôstojný život na zemi.

    Život ako sa patrí pre deti nášho Boha-Otca. Hej, hej, samozrejme a v prvom rade ten skutočný peceň dobrého chleba! Ale táto klauzula modlitby zo širšieho hľadiska zahrňuje v sebe všetko čo sme dostali od nášho Boha. Boha-Stvoriteľa všetkého. Všemohúceho, vševediaceho, všestvoriteľského, všeriadiaceho, všespravodlivého, vždy človeka milujúceho. A On nám dal pre dobrý život všetko.
Všetko pre život ako sa patrí pre slobodných ľudí so slobodnou vôľou.
Život, ktorý máme žiť na najvyššej dôstojnosti.
Život, ktorý by mal byť na zemi tak ako na nebi.
Život, ktorý je svätý, a ktorý nikdy nikomu, ani sami sebe nesmieme zobrať.
    Hej, isteže, v prvom rade ide o náš život. Teda, tu ide v prvom rade o základné právo človeka narodiť sa. Potom nasledujú ďalšie potreby pre život človeka. Potreby pre naše hmotné telo, našu dušu, náš rozum, naše vzdelanie, náš rast. Ďalej potreby ako sú naše ľudské slobody a práva. V tom je zahrnuté naše právo na vlasť, našu bezpečnosť, náš materinský jazyk, na našu vieru. Právo na našu národnú kultúru. Právo na slobodnú prácu, naše zdravie, náš rodinný a národný život.
    Chlieb náš každodenný je všetka hmotná a duchovná potrava človeka.

š


ĽUDIA SÚ STÁLE POKRYTCI

KNIEŽA PRIBINA