V. CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ
    
DAJ NÁM DNES

ČO NÁM BOH DAL?

CONCILIÍ REÍ PÚBLICAE


SVETLO V MOJEJ HLAVE

    Nevidím ranné zore, ale v hlave sa mi rozjasnilo.
Nevidím slnko, mesiac, hviezdy, ale mám v sebe viac svetla ako na pravé poludnie. Mám prekrásny pocit, celý som v Tvojom večnom svetle. Je to omnoho, omnoho silnejšie svetlo ako je slnečné. Ako silne preciťujem Tvoju blízkosť a Tvoju lásku!
    Ó, Boh náš, Otec náš, ako Ti veľmi ďakujem za toto svetlo!
V Tvojom svetle našiel som pravdu, našiel som pokoj, radosť a šťastie. Takýto blažený pocit som nikdy nemal, ani pri najväčšom víťazstve mojich zbraní. Ani na vrchole svojej moci som takýto blažený pocit nikdy nezažil. Bože, viem, že si pri mne. Je to krása nad krásu, radosť nad radosť, blaženosť nad blaženosť!
Takýto chlieb chcem požívať každý deň! Hádam sa blíži koniec môjho života?
Hľadal som slobodu a šťastie. Myslel som, že ich nájdem v moci. Veril som pekným a falošným rečiam a sľubom vládcov Karolovho impéria.
Očakával som slobodnú a vzájomne výhodnú spoluprácu. Zažil som iba sklamanie. Nakoniec som jeho otrokom s vypálenými očami.
Či naozaj nemožno spojiť Božie a ľudské? Už viem, že je možné človeku spočinúť v Božskej láske keď kráča v Kristových šľapajách.
    Bože, Ty si moja sloboda i moje šťastie. Stal si sa pre mňa všetkým. Všetkým.
Aký pokoj ma ovládol! Duša mi plesá ako mi nikdy neplesala.
Politikou, zbraňami človek ďaleko nezájde. V zbrani najkratšiu cestu života prejdeš. Človek túži po slobode stále. Nech je to sloboda podľa Tvojho návodu. Bez nej niet plného života a šťastia.
    Ale nič neznamená pozemská sloboda a šťastie človeka proti slobode a šťastiu keď spočinie v Bohu!
My Sloveni a Slovenky snažíme sa šíriť takú slobodu a šťastie medzi národmi.
Toto je Tvoja vôľa, toto je tiež chlieb náš každodenný.
My sme národ Tvojho Slova.

š


ČO NÁM BOH DAL?

CONCILIÍ REÍ PÚBLICAE