VI. ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY
     
AKO I MY ODPÚŠŤAME NAŠIM VINNÍKOM

CONCILIÍ REÍ PÚBLICAE

VEĽKÁ ŠKODA MICHALA


BOH ŽEHNÁ ICH SLOBODNÚ PRÁCU

    Konštantinopol je centrum moci Rímskej ríše a s tým úmyslom ho cisár Konštantín Veľký založil. Latinčinu stále používajú v administratíve aj na peniazoch, ale v praxi gréčtina je rovnoprávna. Na ulici ďaleko prevažuje. Je to kozmopolitné mesto. Človek tu vraj nájde ľudstvo z každej strany sveta. Arménci, dobrí obchodníci, majú tam tiež veľký vplyv. Členovia južných a východných Slovanov slúžia ako vojaci, velitelia i v štátnej administratíve. Architektúra je krásna-prekrásna. Zlatom, drahokamami, drahou keramikou sa blýskajú nielen paláce, ale aj kostoly a súkromné domy boháčov. V štátnom aparáte prekvitá byrokracia. A elaborátny cisársky dvor stojí obrovské peniaze. Protokoly štátu, ako prijímanie diplomatov, sú zložité. Nejedna zahraničná delegácia musí čakať týždne, ba i mesiace pokiaľ sa dostane k cisárovi. Aby prinútili ľudí k bázni a údivu z krás mesta, naschvál nechajú cudzincov čakať. A tí pokiaľ čakajú chodia s otvorenými ústami po meste a krajine a obdivujú nielen grandiózne paláce, vily, banky, kúpele a obchody, ale i rôzne divadlá, cirkusy a rôznofarebné a drahé oblečenie ľudí. Parádne oblečení vojaci a súkromné stráže stoja ako sochy na výstave pred palácmi, vilami, bankami, ba i skvelými kúpeľmi. A návštevníci míňajú peniaze všade kde sa otočia. I na jedlách a lahôdkach vo vynikajúcich reštauráciách od výmyslu sveta. Byzantínci zarábajú na všetkom. Je to obchod, obchod, obchod a ešte raz obchod.
Náboženské i svetské umelecké diela sú všade kde sa len podívaš. Prechádzka po hlavných triedach je ako prechádzka v drahej galérii.
    Školstvo je vysoko rozvinuté. Na riadenie obrovského štátneho aparátu, ozbrojených síl, bankovníctva a obchodu s celým svetom potrebujú veľa vzdelaných ľudí. Prirodzene je tu Cirkev. Božie chrámy, jeden krajší a bohatší od iného. Slávna bazilika Hagia Sofia (Svätá Múdrosť) je najväčší a najkrajší chrám na svete. Majstrovské dielo slávnej byzantskej architektúry. Dnešnú podobu získala vďaka architektom cisára Justiniána. Architekti Antémius a Isidorus urobili celú štruktúru ohňovzdornú, aby sa viac nezapálila, aby sa viacej nebesia z bôľu nerozplakali. Je to krása nad krásu a cudzinci sa nevedia ubrániť jej čarovnému účinku pri jej prehliadke. Byzancia oplýva prvotriednymi vzdelancami cirkevnými i svetskými. Profesor filozofie Konštantín je jeden z nich.
    Oficiálne centrum všetkého diania v Konštantinopole je osoba Krista. Členovia mojej delegácie, ktorí sa tam zdržali niekoľko mesiacov, mi tam úplne zbožneli. Konštantínovi a Metodovi slúžili ako zdroj informácií o našej dŕžave, o našich kultúrnych a politických snahách. Ale v prvom rade boli zdrojmi, slovnikármi a tlmočníkmi nášho jazyka. Veď zostavoval pre nás abecedu, písmo, gramatiku a robili prvé preklady Písma a zákonov do slovenčiny. Každý zvuk slovenčiny bol zachytený v podobe znaku, písmena. Tridsať osem písmen Boh vnukol Konštantínovi pre náš jazyk. Konštantín-Cyril vyjadril sa viacej razy, že náš jazyk je veľmi bohatý na zvuky i zvraty. Dá sa s ním vyjadriť takmer všetko čo i v latinčine, alebo v gréčtine, povedal im. Niektorí maloduchí nemali do tak veľkej práce dosť sebavedomia. Bratia, aj členovia ich misie, našim študentom zdôrazňovali: Buďte na váš jazyk hrdí! Máte krásny a múdry jazyk. Spolu každú úlohu zvládneme. Mladý Kliment sa prihovoril Konštantínovi a opýtal sa ho či by nemohol zjednodušiť písmená. Filozof mu vraj na to odpovedal: Keď Duch svätý v tebe dozrie myšlienku, ty zjednoduš písmená. Kliment vraj vykríkol: Dobre! A nazvem ich na tvoju počesť Cyrilika.
I Kristus povedal svojim učeníkom: Nebojte sa! Svätý Duch je s vami. Ten vám pomôže prekonať všetky ťažkosti. Len sa nikdy nevzdávajte.
Prebrali sme niektoré liturgické výrazy z latinčiny, aj z gréčtiny. A vyhodili sme mnohé výrazy z nášho starého, pohanského náboženstva. Boli o tom veľké diskusie, čo ponechať v jazyku a dať tomu novú duchovnú náplň a čo vyhodiť. Naši vzdelanci sa priklonili k novým výrazom, vraj aby sa ani zmysel nemiešal. Ale ako som stačil pozorovať, náš slovenský ľud sa nezaprel. Väčšinu starých výrazov si ponechal.
Potrvá im to pokiaľ si nové osvoja.
Keď delegácia prišla naspäť s našimi slovenskými apoštolmi, rozprávaniu a všakovému besedovaniu nebolo konca kraja. Kade chodili tam sa ich ľudia na všetko vypytovali. Chýr o bohatej, prekrásnej, rozprávkovej krajine, kde strechy sú pokryté zlatom a múry vymaľované obrazmi Krista, jeho učeníkov a svätých, sa rýchlo rozniesol. Aj pod tým vplyvom sa zbytky našich pohanov hlásili ku Kristovi.
    Ale bratia a celá ich misia rýchlo sa dali do práce, organizovania, školenia, prekladania svätých kníh i svetských zákonov i budovania kostolov. Dal som im k dispozícii nielen vzdelancov a študentov, ale i remeselníkov, stavbárov a bezpečnú ochranu. Je známe, že Byzantské zákony sú zo všetkých najlepšie prepracované. Aj preto organizujú a reorganizujú naše školy na spôsob vyspelých škôl-akadémií v Konštantinopole. Ich zásluhou, zázraky sa diali v našej krajine. Pri každom kostole vybudovali školu. A Boh doteraz žehnal ich plodnú prácu!
Metod môj drahý, pokračuj ďalej!

š


CONCILIÍ REÍ PÚBLICAE

VEĽKÁ ŠKODA MICHALA