VI. ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY
     
AKO I MY ODPÚŠŤAME NAŠIM VINNÍKOM

BOH ŽEHNÁ ICH SLOBODNÚ PRÁCU

NAŠA CIVILIZÁCIA


VEĽKÁ ŠKODA MICHALA

    S cisárom Michalom III. sme mali dobré utužené, priateľské vzťahy. S cisárom Bazilom I. zatiaľ nemáme užitočné spojenia. Nedôverujú mu ani bratia. Nuž, spôsob akým sa dostal k moci nikto z Bohabojných nemôže schváliť.
My sme boli s Rímom, aj sa držíme Ríma. Tam sv. Peter, ustanovený Synom Boha-Otca vybudoval centrum Kristovej všeobecnej Cirkvi.
Keď židia prenasledovali Ježiša Krista a jeho učeníkov, Peter musel utiecť z Jeruzalema. Možno sa raz hlava Kristovej cirkvi do Jeruzalema prenesie, keď sa židia a mohamedáni obrátia, alebo opustia Jeruzalem. Božie cesty, spôsoby a časovanie sú pre človeka nevyspytateľné. Pozemských tisíc rokov je ako jeden deň pre Pána Boha.
    Bratia vedeli, že sme napojení na Rím a rozumeli tomu od úplného začiatku. Konštantinopolský Patriarch Fótius, Konštantínov profesor, rozdúchava polemiky a hádky medzi Rímom a Konštantinopolom. Bratia dúfajú, že cirkevní otcovia a ďalšie vzdelané hlavy veci raz urovnajú. Ak by nie, ak by ľudia nedovolili zvíťaziť Duchu Svätému, bola by to veľká tragédia pre Kristovu cirkev.
    Svet má hlavu pomotanú. Neporiadky, zbojníctvo a vojny sú aj na Západe, aj na Východe. Mohamedáni útočia na celé kresťanstvo. V severnej Afrike, na Blízkom východe už kresťanov pozabíjali, alebo násilím obrátili na mohamedánsku vieru. Ohrozujú Byzanciu, západnú Európu, Stredomorie. Pritom aj Vikingovia rabujú, pália, znásilňujú, vraždia a zbíjajú v severnej a západnej Európe.
Všetci sme dúfali, že u nás si to zariadime v pokoji a podľa Božieho práva.
Ale Diabol a sily temna lomcujú ľudstvom všade!
Patriarcha Fótius a jeho prívrženci tvrdia, že Svätý Duch vychádza iba z Boha-Otca. Rím zase, že tak z Otca ako aj zo Syna. Lebo sú obidvaja Božské osoby. My sme toho istému názoru ako Rím. Svätý Duch vychádza aj z Otca aj zo syna. S Duchom svätým sú večne tvoriaca trojica. Je to podľa večne platného Božieho zákona trojuholníka.
Je to zákon trojice, trojuholníka a všetko vo vesmíre sa týmto zákonom riadi. Všetky elementy vesmíru sa spájajú podľa zákona trojice. I nový ľudský život sa tak tvorí. Muž a žena sa spoja Duchom svätým a vznikne nový, tretí človek, dieťa.
Rím je tiež proti obrazoborectvu, ktoré do nedávna lomcovalo Byzanciou.
    Keď ľudia maľujú Krista a sväté výjavy a pomáha im to zlepšovať sa a upevňovať ich vieru, nuž tak prečo nie. Veď dobré umenie je rozhovor s Bohom. A Boh-Otec nám ľuďom poslal nie len Ducha, ale aj obraz. Duchom Svätým cez telo Panny Márie zhmotnil Jeho Syna Ježiša, Jeho obraz, ktorý sa stal Mesiášom-Kristom, aby nám pomáhal na zemi porozumieť Otcovmu dielu. Aby nám pomohol zodvihnúť hlavu od zeme-hmoty a nenávisti do nebies a cez Neho viedol nás k vyššiemu duchu a láske. V nádeji, že bude na zemi ako je v nebi. Ľudia lepšie chápu každé učenie keď vidia praktický príklad. A Kristus je pre nás praktický príklad človeka najlepší. Príklad Božej lásky, pravdy, spravodlivosti, skromnosti, odpúšťania a obetovania sa za iných. Krista si maľovať a držať si jeho obraz a kríž pred sebou je večne inšpirujúce. Jeho obrázok nám pripomína: MILUJ BOHA A ĽUDÍ, MODLI SA, PRACUJ A ODPÚŠŤAJ AKO TO ROBIL KRISTUS!

š


BOH ŽEHNÁ ICH SLOBODNÚ PRÁCU

NAŠA CIVILIZÁCIA