VI. ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY
     
AKO I MY ODPÚŠŤAME NAŠIM VINNÍKOM

KŇAZ-KRÁĽ SLAVOMÍR

ŤAŽKO JE ODPÚŠŤAŤ


BOŽE, NEDOPUSŤ!

    Ale čo moja dŕžava?! Radšej keby bola v rukách Koceľa. Tomu dôverujem. Aj duchovno-kultúrnym potrebám rozumie lepšie, aj diplomacii viac ako zbraniam.
Je ďaleko hlbší, rozumnejší, kresťanskejší.
Bude sa teraz Svätopluk opičiť po Nemcoch? Bude budovať silu zbraní, vojensky obsadzovať okolité národy, násilne pokresťančovať ako Nemci a vyrábať si nepriateľov na zemi i v nebi? Urobí toho nehodného nemeckého kňaza Wichinga cirkevným pánom v Slovenskej zemi? Veď je to Ľudovítov špión. Slúži nie Kristovi, ale svetskej moci na rozšírenie impéria Ľudovíta Nemca.
Wiching ani dobre nevie čo je skutočné Kristovo učenie! Jemu a jeho pánom sa jedná iba o podvedenie a ovládnutie Slovenov. Modlím sa, aby Metod, Slavomír, Gorazd, Sáva, Kliment a ďalší mali silu zabrániť národnej katastrofe.
Wiching a jeho spoločníci sa našim vyhrážajú, že príde čas keď ich pochytajú a predajú židom do otroctva. Potom proti našej dŕžave najmú Uigurských krvilačných áziatov.
Tí sa tešia ako dravci z prelievania krve a krv pijú z porazených ako pijavice. Títo pohani vyrabujú, vypália, znásilnia, pozabíjajú a zničia všetko čo môžu.
Potom spolu s Nemcami vojensky obsadia Moravu, Myjavu, Dunavu, Vág, Nitravu, Oravu, Tatry, Ondavu, Tisu aj Panóniu. Všetky slovenské kraje. A bude po školách, bude po našom písme, bude po našej civilizácii, bude po našom slovenskom národe!
Otče, radšej keby si ľuďom nedal slobodnú vôľu! Pozri ako ju zneužívajú! 

Bože, nedopusť!

Na kráľovstvo naše, Pane,
milosťou Tvojou vzhliadni
a nevydaj, čo je naše, cudzím
a neobráť nás za korisť
národom pohanským!
Skrze Krista, Pána nášho,
ktorý kraľuje
s Otcom a Duchom Svätým.
Amen!

š


KŇAZ-KRÁĽ SLAVOMÍR

ŤAŽKO JE ODPÚŠŤAŤ