VI. ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY
     
AKO I MY ODPÚŠŤAME NAŠIM VINNÍKOM

ŤAŽKO JE ODPÚŠŤAŤ

S OTČENÁŠOM ZÍSKAVAME MÚDR...


MILIÓNKRÁT

    Kristus prikázal Jeho žiakom: MILUJTE SA NAVZÁJOM a odpúšťajte si!
Tak ľudia budú vedieť, že ste moji. Toho, koho milujeme, toho ochraňujeme, toho povznášame, tomu dáme a prajeme, a nikdy mu neublížime.
Keď sa učeníci pýtali Krista koľkože to razy máme svojim drahým, svojim protivníkom, opozičníkom i nepriateľom odpúšťať?
Kristus odpovedal: Miliónkrát.
Ľudia, tieto hmotné stvorenia, iba ťažko sa natrvalo duchovne povznášajú. Takí sme, že duchovne raz sa dvíhame, potom padáme, znova sa dvíhame a znova padáme. A tak chodí ľudstvo hore-dole celé jeho dejiny.
    My nie sme ako Otec. Naše telo je priťahované, vábené duchom i hmotou. Dobrom i zlom. Svetlom i tmou. Keď náš ľudský duch držíme blízko pri Otcovi, Božie zákony víťazia. Keď preváži v nás príťažlivosť k hrubým, hmotným veciam, Božie zákony sú ľuďmi ignorované, vzďaľujeme sa od Otca. Vieme, že Otec je v celom vesmíre, a je ako dych-duch. Je ako myšlienka, ako láska. Nevidíme ich ako Jeho nevidíme, ale vieme že sú, vieme, že On jestvuje. A On je dokonalosť sama. On nemá tento problém pokušenia. I to vieme, že ľudstvo ho neustále uráža. A on neustále ľudstvo miluje.
Jeho láska je v prvom rade spravodlivosť.
Naučíme sa to už raz?!
    Odpusť nám naše viny ako my odpúšťame našim vinníkom. Odpúšťanie je ťažké pre človeka. Je to najťažšia prosba k Otcovi-Stvoriteľovi v celej Modlitbe Pána.
Ale toto je ťažisko, či ohnisko celej modlitby. Je to čap, okolo ktorého sa celá Modlitba točí. Nemôžeš sa tejto pravde vyhnúť keď už rozumieš jej piatym pravdám, klauzulám.
Kristus je Boží syn a on všetkému rozumie. Vidí na dno našej duše. My iba ťažko vidíme do našej vlastnej duše. Ale On, vidí do všetkých ľudských duší.
Vie kto sme, vie čo sme a vie akí sme. Nemožno sa skryť pred všetko vidiacimi Božími očami. Tak ako Kain sa nemohol nikde skryť.
    Modlitba Pána sa odvíja ako niť z pradena. A rozvíja našu dušu postupne, plánovite a presne. Deje sa to najucelenejším a najveľavýznamnejším spôsobom.
Otčenášu postupne rozumiem viac a viac. Rástol som s ním, vyvíjal som sa s ním.
Dnes vidím v ňom múdrosti, ktoré som v ňom predtým nevidel.
Sú v ňom obsiahnuté hlboké mystické vedy. Hlboké tajomstvá pravdy života.
Sú v ňom prísne zákony vesmíru.
Otčenáš nielen že sa musíš vedieť modliť. Musíš ho denne žiť.
Najlepšie ak ho musíš i pretrpieť. Kristus pretrpel celý Otčenáš. Kristus je Otčenáš. Tak má vyzerať skutočný Otčenáš. Ako život Krista. Keď ho mučili a ukrižovali, prosil Boha-Otca: OTČE, ODPUSŤ IM, LEBO ONI NEVEDIA ČO ČINIA!
Oni sú ešte nevedomí a nevinní ako novonarodené deti.
    Ale my, ktorí už vieme, my máme veľkú zodpovednosť pred Bohom. Vedomosti Boh nedáva len tak. S vedomosťami ide zároveň aj zodpovednosť.
Zodpovednosť pred ľuďmi, ale najmä pred Bohom.

š


ŤAŽKO JE ODPÚŠŤAŤ

S OTČENÁŠOM ZÍSKAVAME MÚDR...